Mezinárodní mistrovské pěvecké kurzy a praxe s orchestrem

24. ročník /  02. - 08. 03. 2019 

 

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech podporuje operní a koncertní umění mladých pěvců, kteří často stojí na počátku své umělecké kariéry.

Vedle své hlavní aktivity v listopadové Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka pořádá každoročně vokální interpretační semináře, většinou po dobu jednoho týdne v zimních měsících. Tradiční studijní práce s významnými světovými pedagogy je doplněna spoluprací s dirigentem a praxí s orchestrem. Závěr semináře tvoří veřejný operní koncert s Karlovarským symfonickým orchestrem.

kurzy-ilustr-foto1

 

 

 

 

 

 

     

    

   

Vedení semináře:

prof. Magdaléna Hajóssyová (Česká republika)

prof. Antonio Carangelo (Itálie)

prof. Roman Janál (Česká republika)

prof. Peter Mikuláš (Slovensko)

Dirigent František Drs (Česká republika)

Alois Ježek, ředitel MPC AD o.p.s.

 

Přihláška 2019

 

   

Magdaléna Hajóssyová studovala zpěv u M. Smutné-Vlkové, A. Hrušovské aj. Na profesionálním operním jevišti debutovala v roce 1971 v Bratislavě jako Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. Od roku 1977 byla angažována v německé Státní opeře, s níž se zúčastnila ihned zájezdu do Japonska jako Dona Elvíra. Na své mateřské scéně v Berlíně vytvořila mj. Jaroslavnu v Knížeti Igorovi, Mozartovu Hraběnku nebo Fiordiligi. V repertoáru má Wagnerovu Elsu nebo Alžbětu, pražské Státní opeře hostovala v roce 1993 v úloze Leonory v původní verzi Beethovenova Fidelia. Obsáhlý je rovněž její koncertní repertoár, má mnoho rozhlasových a gramofonových nahrávek. Působila mj. jako vedoucí katedry zpěvu a operní režie na pražské Akademii múzických umění a stále se věnuje pedagogické práci.

   

Antonio Carangelo se narodil v Lecce v Jižní Itálii. Studoval na hudební fakultě v Ženevě a na umělecké akademii v Osimu. Debutoval v Ženevě, ale až když vystupoval jako Ernano v New Yorku se proslavil ve světě opery a operety. Studoval s Maestrem Mariem del Monacem a s Ettorem Campogallianim. U těchto učitelům získal hluboké znalosti a zkušenosti, které mu otevřely dveře do divadel po celém světě. V jeho bohatém repertoáru jsou rovněž zastoupeny tradiční italské a neapolské písně. V posledních letech vybudoval vlastní pěveckou akademii ve Vídni Carangelo Akademie, kde s velkým nadšením předává žákům své znalosti. Pořádá též mistrovské pěvecké kurzy po celé Evropě.

    

Roman Janál – baryton – byl po absolvování plzeňské konzervatoře v oboru hry na housle přijat v roce 1985 do pěveckého oddělení Hudební akademie v Sofii. Po ukončení studií přijal své první angažmá v Banské Bystrici, odkud po půlročním působení přešel do Komorní opery (pozdější Opery Mozart) v Praze. Po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha byl v roce 1995 angažován jako sólista Státní opery. Ve stejném roce se stal absolutním vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. V roce 1997 se stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Roman Janál je držitelem prestižní Ceny Thálie za rok 1999, za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery "Castor a Pollux" v Národním divadle. V letech 1996-2006 působil na pražské konzervatoři jako pěvecký pedagog. V současné době je Roman Janál stálým sólistou Národního divadla v Praze a Národního divadla v Brně. Od roku 2008 pedagogicky působí na AMU v Praze a Mezinárodní konzervatoři v Praze.

     

Slovenský basista Peter Mikuláš absolvoval studium zpěvu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. Viktórie Stracenské. Je držitelem ocenění z mezinárodních pěveckých soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech (1978), Petra Iljiče Čajkovského v Moskvě (1982) a Miriam Helin v Helsinkách (1984). Od roku 1978 je sólistou opery Slovenského národního divadla, kde vytvořil několik desítek operních rolí. Pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Z mnoha zahraničních úspěchů jmenujme především hostování v newyorské Metropolitní opeře, v Berlínské státní opeře či v římském Teatro dell'Opera. V průběhu kariéry si vybudoval rozsáhlý operní repertoár a své zkušenosti předává svým studentům na Akademii múzických umění v Bratislavě nebo při mistrovských kurzech.

   

Dirigent František Drs začínal svou uměleckou dráhu jako houslista, ale postupně přecházel pod vlivem Bohumíra Lišky a Josefa Chaloupky k dirigentskému působení v plzeňské opeře a operetě a posléze ve Státní opeře Praha. Je ovšem pravidelným hostem i na operních a koncertních pódiích v Evropě. František Drs ovládá rozsáhlý repertoár, který pravidelně uplatňuje i v Karlových Varech.

    

Partnerem pěvců při mistrovských kurzech je Karlovarský symfonický orchestr, profesionální hudební těleso s více než 200letou tradicí.

    

Hlavním posláním mistrovských kursů v roce 2019 je

    

 1. pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií (do studia s klavírem lze zařadit i náročnější operetní árie), na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod.
 2. intenzivní praxe pěvců s dirigentem a orchestrem na interpretaci árií ze světových oper

Mistrovské kursy jsou současně přípravou na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

    

Semináře se mohou zúčastnit zájemci, kteří splní podmínky Mistrovských pěveckých kursů 2019.

Účast vlastních korepetitorů není možná. Organizátoři kursů zajistí korepetitory pro všechny účastníky na své náklady.

    

Důležité upozornění:

Seminář bude otevřen, pokud se do vyhlášených interpretačních tříd přihlásí minimálně po 6 maximálně po 10 účastnících.

    

Vypsané interpretační třídy

   

A. Třída Maestra Antonia Carangela

- studium italského a francouzského repertoáru

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

    

B. Třída prof. Romana Janála

- studium české a světové operní literatury

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

    

C. Třída prof. Petera Mikuláše

- studium české a světové operní literatury

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

    

D. Třída prof. Magdalény Hajóssyové

- studium české a světové operní literatury

- zkoušky s dirigentem a orchestrem 

   

   

 

       

Praxe s dirigentem a orchestrem

Třídy A, B i C se zúčastňují samostatně zkoušek s dirigentem a orchestrem dle časového rozvrhu. Pro zkoušky s orchestrem účastníci semináře v přihlášce uvedou tři árie z repertoárové přílohy, které umí zpaměti. Dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy rozhodne o dvou áriích, které bude účastník zkoušet s orchestrem, přičemž rozhodující je vhodný výběr repertoáru a hlasová dispozice frekventanta.

Rozhodnutí, kdo vystoupí na závěrečném koncertu, je závislé na výsledku umělecké spolupráce s orchestrem, které zhodnotí a rozhodne dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy ve středu večer. Toto rozhodnutí bude účastníkům sděleno následně.

  

Průběh semináře

           

Ve třídách se realizuje příprava na zkoušku s orchestrem, zdokonalování pěvecké techniky, dále má účastník možnost zasvěcené přípravy interpretace písní, operní tvorby, řešení problémů správné výslovnosti a kontroly výběru soutěžních úkolů pro MPS AD.

V neděli po odpolední frekvenci bude určen program a účinkující pro komorní koncert, který se uskuteční v pondělí v Kongresovém sále hotelu Kriváň v doprovodu klavíru v rámci večerní frekvence.

Ve středu večer bude určen program Závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek v 19:30 hodin v Lázních III.

  

Podmínky účasti

a) kandidát zašle vyplněnou přihlášku spolu s portrétní fotografií a životopisem nejpozději do na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

   

b) kandidát si připraví

-     pro spolupráci s orchestrem 2 árie zpaměti z uvedené repertoárové přílohy

-     další operní nebo písňový repertoár podle svého zájmu

Znalost všech připravených árií zpaměti je předpokladem úspěšné a kvalitní praxe

s orchestrem. Podle rozhodnutí dirigenta a uměleckého vedení semináře bude stanoven

program operního koncertu s orchestrem v pátek 8. března 2019.

   

c) kandidát zaplatí zálohu a kursovné v určených termínech.

Zálohu, která činí 50% účastnického poplatku, zašle na bankovní účet pořadatele do 15. ledna 2019:

 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Karlovy Vary

            č. ú. 514913034/2700

            IBAN CZ4927000000000514913034

            S.W.I.F.T. BACX CZ PP

            V případě neúčasti propadá část zálohy ve výši 1000 Kč ve prospěch pořadatele.

    

  

   

Kursovné

   

 • Aktivní každodenní účast na lekcích ve vybrané interpretační třídě s výukou.
 • Na základě rozhodnutí uměleckého vedení semináře vystoupí účastníci semináře komorním koncertu v pondělí.
 • Aktivní účast na 2 zkouškách s orchestrem. Po druhé zkoušce s orchestrem bude stanoven program závěrečného koncertu včetně účinkujících.
 • Ubytování se snídaní v termínu 2. - 9. března 2019

    

400 EUR (pro účastníky z ČR a SR 7000 Kč)

    

Kursovné zahrnuje:

 1. Vedení interpretačních tříd profesory Magdalénou Hajóssyovou, Antoniem Carangelem, Romanem Janálem a Peterem Mikulášem s jejich korepetitory.
 2. Úhrada nákladů spojených se zajištěním symfonického orchestru a nájmu pro zkoušky a operní koncert.
 3. Umělecké vedení, příprava a realizace zkoušek a koncertu s orchestrem dirigentem Františkem Drsem.
 4. Úhrada nájmu učeben v komplexu Kriváň.  
 5. Ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města.
 6. Fotografie účastníků semináře s profesory.
 7. Certifikát o účasti na semináři s podpisem pedagogů, korepetitorů a dirigenta orchestru.

    

   

Ubytování (podmínky shodné pro všechny vypsané třídy)

-    Účastníci semináře jsou po dobu svého pobytu ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města, ubytování je včetně snídaně.

-     Pokud účastníci semináře požádají o ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci poplatek 150 Kč za každou noc a den s ohledem na volnou kapacitu hotelu.

-    V případě dřívějšího příjezdu nebo pozdějšího odjezdu účastníka ze semináře mu organizátor zajistí ubytování za výhodnou cenu 400 Kč/noc se snídaní, v případě samostatného ubytování za 550 Kč/noc se snídaní.

-   Ubytování nemají hrazeno doprovázející osoby (např. pedagogové, rodinní příslušníci), pro které na jejich žádost zajistí sekretariát MPC AD ubytování se snídaní za přijatelné ceny – cca 550 Kč/noc, samostatný pokoj 700 Kč/noc (s ohledem na volnou kapacitu hotelu).