Mezinárodní mistrovské pěvecké kurzy a praxe s orchestrem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K SEMINÁŘI 2017

TŘÍDA MAESTRA CARANGELA JIŽ BYLA KAPACITNĚ NAPLNĚNA,

ZBÝVÁ NĚKOLIK MÁLO MÍST DO TŘÍDY PROFESORKY BLAHUŠIAKOVÉ A PROFESORA HARTFIELA, KS

 

 

 

22. ročník / 11. - 17. 3. 2017

více informací zde!

kurzy-ilustr-foto1Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech podporuje operní a koncertní umění mladých pěvců, kteří často stojí na počátku své umělecké kariéry.

Vedle své hlavní aktivity v listopadové Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka pořádá každoročně vokální interpretační semináře, většinou po dobu jednoho týdne v zimních měsících. Tradiční studijní práce s významnými světovými pedagogy je doplněna spoluprací s dirigentem a praxí s orchestrem. Závěr semináře tvoří veřejný operní koncert s Karlovarským symfonickým orchestrem.

Semináře se každoročně zúčastňuje více než 20 pěvců z mnoha zemí světa:

z České republiky, Slovenska, Německa, Polska, Švédska, Islandu, Ruska, Ukrajiny, Číny, Jižní Koreje, Japonska, USA, Mexika aj.

 

 

Vedení semináře:

prof. Magdaléna Blahušiaková (Slovensko)

prof. Jürgen Hartfiel, KS (Německo)

prof. Antonio Carangelo (Itálie)

František Drs (Praha)

Alois Ježek, ředitel MPC AD o.p.s.

 

Hlavním posláním mistrovských kursů v roce 2017 je

  1. pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií (do studia s klavírem lze zařadit i náročnější operetní árie), na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod.

  1. intenzivní praxe pěvců s dirigentem a orchestrem na interpretaci árií ze světových oper

Mistrovské kursy jsou současně přípravou na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

Semináře se mohou zúčastnit zájemci, kteří splní podmínky Mistrovských pěveckých kursů 2017.

Účast vlastních korepetitorů není možná. Organizátoři kursů zajistí korepetitory pro všechny účastníky na své náklady.

Seminář bude otevřen, pokud se do vyhlášených interpretačních tříd přihlásí minimálně po 9 maximálně po 12 účastnících.

 

 

Vypsané interpretační třídy

A. Třída Maestra Antonia Carangela

- studium pěvecké techniky

- studium italského a francouzského repertoáru

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

 

B. Třída Doc. Magdalény Blahušiakové a Prof. Jürgena Hartfiela, KS

- studium české, ruské a italské operní literatury - Doc. Magdaléna Blahušiaková

- studium německé operní literatury a písní klasiků Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Huga Wolfa, Carla Loeweho aj.

- Prof. Jürgen Hartfiel, KS

Přihlášení účastníci do třídy B jsou rozděleni do dvou skupin a výuka probíhá rotačním způsobem u obou profesorů.

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

 

 

Praxe s dirigentem a orchestrem

Třídy A i B se zúčastňují samostatně zkoušek s dirigentem a orchestrem dle časového rozvrhu.

Pořadatel garantuje minimálně 2 zkoušky s orchestrem, generální zkoušku a závěrečný koncert.

Pro zkoušky s orchestrem účastníci semináře v přihlášce uvedou tři árie z repertoárové přílohy, které umí zpaměti.

Dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy rozhodne o dvou áriích, které bude účastník zkoušet s orchestrem,

přičemž rozhodující je vhodný výběr repertoáru a hlasová dispozice frekventanta.

Rozhodnutí, kdo vystoupí na závěrečném koncertu, je závislé na výsledku umělecké spolupráce s orchestrem,

které zhodnotí a rozhodne František Drs po konzultaci s pedagogy ve středu večer. 

 

 

Průběh semináře

 

Ve třídách se realizuje příprava na zkoušku s orchestrem, zdokonalování pěvecké techniky,

dále má účastník možnost zasvěcené přípravy interpretace písní, operní tvorby, řešení problémů správné výslovnosti

a kontroly výběru soutěžních úkolů pro MPS AD.

V neděli po odpolední frekvenci bude určen program a účinkující pro komorní koncert,

který se uskuteční v pondělí v Kongresovém sále hotelu Kriváň v doprovodu klavíru v rámci večerní frekvence.

Ve středu večer bude určen program Závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek v 19:30 hodin v Lázních III.