Podmínky

Vytisknout

54. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ

ANTONÍNA DVOŘÁKA

Karlovy Vary   *   08. - 15. 11. 2019

 

A.         ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

 1. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (dále jen MPSAD) je mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců, kterou vyhlašuje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. (dále jen MPCAD, o.p.s.).
 2. Ředitel MPCAD, o.p.s. Alois Ježek je zároveň ředitelem soutěže.
 3. Výkonným orgánem soutěže je sekretariát, který sídlí na adrese:  Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. +420 353 447 045, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V roce 2019 je vyhlášena soutěž v těchto kategoriích:

OPERNÍ NADĚJE – ženy i muži od 16 do 20 let, včetně

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

JUNIOR – ženy i muži do 24 let, včetně

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

OPERA – ženy i muži do 35 let, včetně

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

PÍSEŇ – ženy i muži do 35 let, včetně

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

 

Soutěžící nesmí v roce konání soutěže překročit stanovený věkový limit.

Soutěžící mohou soutěžit v jedné ze soutěží nebo maximálně ve dvou, a to v následujících kombinacích:

JUNIOR + PÍSEŇ, OPERA + PÍSEŇ

Soutěž není v roce 2019 otevřena pro obor kontratenor.

 

B.  POROTA

 1. Soutěž má dvě odborné poroty: samostatnou porotu pro kategorii OPERNÍ NADĚJE a samostatnou porotu pro ostatní kategorie.
 2. Obě poroty jmenuje ředitel soutěže a MPCAD, o.p.s.
 3. Rozhodnutí porot jsou konečná. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená.
 4. Odborné poroty ani vedení soutěže neuvádí ani nesdělují soutěžícím důvody svého rozhodnutí.
 5. Vznikne-li spor o výklad soutěžního řádu, bude řešen ředitelem soutěže.

C.   SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Maximální počet soutěžících v jednotlivých kategoriích je čtyřicet. Po naplnění kapacity dané kategorie bude příjem přihlášek do této kategorie ukončen.
 2.  Před zahájením soutěže prokáže kandidát totožnost a věk.
 3.  Nositelé prvních cen se nemohou přihlásit do oboru, ve kterém zvítězili v předcházejících letech.
 4.  Pořadí soutěžících a jejich vystoupení se určuje losováním.
 5.  Soutěžící předstupuje k soutěžnímu výkonu ve společenském oděvu.
 6.  Zpívání zpaměti je podmínkou (včetně barokní árie).
 7.  Podmínkou je interpretace v originální jazykové verzi.
 8.  Písně Antonína Dvořáka musí být předneseny pouze v českém jazyce.
 9.  Pořadí skladeb jednotlivých kol soutěžního vystoupení si určí soutěžící sám, a to nejpozději při registraci.
 10.  Laureáti a vítězové kategorií JUNIOR a OPERA vystoupí na Závěrečném koncertu s orchestrem v pátek 15. 11. 2019.
 11. Nositelé cen jsou v případě vyzvání pořadatelem soutěže povinni uskutečnit v době do 3 let od skončení soutěže pro MPCAD, o.p.s. jedno vystoupení za symbolický honorář a úhradu cestovních a pobytových nákladů.
 12.  Poroty mohou ve výjimečných případech přerušit vystoupení kandidáta v I. kole. Toto ukončení se týká jednoho soutěžního úkolu I. kola.
 13. Ředitel soutěže a odborné poroty mohou nejpozději den předem rozhodnout o vypuštění nejvýše jednoho soutěžního úkolu I. a II. kola všech soutěží. 
 14. U všech kategorií postupuje do dalšího kola zpravidla polovina účastníků předcházejícího kola.
 15.  V případě velkého počtu přihlášených pěvců v kategorii OPERNÍ NADĚJE, bude soutěž upravena na jednokolovou.

Podpisem přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

D.   CENY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Na základě bodových výsledků rozhodne porota o umístění a udělení cen a diplomů. Porota má právo sloučit nebo rozdělit ceny s výjimkou 1. cen, které jsou nedělitelné. Při rozhodnutí poroty o dělení některé ceny pro dva nebo tři pěvce, může být částka určená pro tuto cenu rozdělena dle finančních možností pořadatele. Porota nemusí přiznat umístění nebo udělit cenu, jestliže výkon nedosáhl žádoucí úrovně.

 

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

1. cena      5.000 Kč

2. cena      3.000 Kč

3. cena      1.500 Kč

 

OPERNÍ NADĚJE MUŽI

1. cena      5.000 Kč

2. cena      3.000 Kč

3. cena      1.500 Kč

 

PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen

1. cena    20.000 Kč

2. cena    10.000 Kč

3. cena    5.000 Kč

 

JUNIOR ženy

1. cena    20.000 Kč

2. cena    10.000 Kč

3. cena      5.000 Kč

 

JUNIOR muži

1. cena    20.000 Kč

2. cena    10.000 Kč

3. cena      5.000 Kč

 

OPERA ženy

1. cena    25.000 Kč

2. cena    15.000 Kč

3. cena      7.000 Kč

 

OPERA muži

1. cena    25.000 Kč

2. cena    15.000 Kč

3. cena      7.000 Kč

 

Ceny v hodnotě 10.000 Kč a více (také v případě kumulace cen) budou zdaněny dle zákona daní ve výši 15%.

 

 

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2019

 

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách. V roce 2019 budou uděleny:

 

Cena Národního divadla v Praze

Cena Národního divadla Brno

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického rozhlasu Českého rozhlasu

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro

Cena Nadace Bohuslava Martinů

Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého

Cena Jarmily Novotné

Cena Viléma Zítka

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha

Cena Antonína Dvořáka

Cena Gustava Mahlera

Cena Karlovarského symfonického orchestru

Cena hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové

Cena Beno Blachuta

Cena Josefa Hercla

Cena Milana Bürgera

Cena Carangelo Belcanto Academy I. a II.

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha

Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie věnovaná panem Georgem Fischerem z Německa

Cena Jana Lucemburského věnovaná panem Geoffrey Piperem z Lucemburska

Cena dirigenta Františka Drse

Cena Grandhotelu Ambassador Národní dům

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s.

Cena divácké poroty

 

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.

Úplné znění zvláštních cen najdete na www.singingcompetition.eu.

 

 

 

 

E.   ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

  

                Pátek 8. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:00 – 16:30

                I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

 

                Pátek 8. 11. 2019 / Hotel KRIVÁŇ / 20:30

                Zahájení 54. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA

                Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE

 

                Sobota 9. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

                I. kolo kategorie JUNIOR

 

                Neděle 10. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

                I. kolo kategorie OPERA

 

                Pondělí 11. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30

                II. kolo kategorie JUNIOR

 

                Úterý 12. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30

                II. kolo kategorie OPERA

 

                Středa 13. 11. 2019 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ

                I. a II. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 18:30

 

                Čtvrtek 14. 11. 2019 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 – 18:00

                Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA

                Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

                Čtvrtek 14. 11. 2019 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00

                Slavnostní vyhlášení výsledků

 

                Pátek 15. 11. 2019 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 19:00

                Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen

                Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

 

                Změna v upřesnění časových dispozic začátků a konců jednotlivých soutěžních kol vyhrazena!

 

 

F.            soutěžní úkoly

 

Pořadatel současně s podmínkami soutěže vydává repertoárovou přílohu, která je doporučením nebo orientací při výběru některých soutěžních úkolů.

Pro III. kola oborů JUNIOR a OPERA je nutné dodržet výběr árie z této repertoárové přílohy.

 

OPERNÍ NADĚJE

 

Od roku 2016 je soutěž OPERNÍ NADĚJE zařazena mezi řádné kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka,

kterou hodnotí samostatná porota pro tuto kategorii.

Kategorie OPERNÍ NADĚJE bude probíhat ve dvou kolech v jednom dni a bude po prvém kole vylučovací.

Do druhého kola soutěže postoupí cca polovina soutěžících z kola prvního na základě bodového hodnocení poroty.

 

I. kolo

1. Píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího.

2. Vokální dílo autora italského baroka (G. G. Carissimi, M. A. Cesti, A. Scarlatti, A. Caldara, B. Marcello,

    G. B. Pergolesi, G. Giordani, aj.).

II. kolo

1. Umělá píseň dle výběru soutěžícího

2. Operní árie dle výběru soutěžícího

 

Zvláštní upozornění:

V případě velkého počtu přihlášených pěvců v kategorii OPERNÍ NADĚJE, bude soutěž upravena na jednokolovou s následujícími soutěžními úkoly:

1. Píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího

2. Vokální dílo autora italského baroka (G. G. Carissimi, M. A. Cesti, A. Scarlatti, A. Caldara, B. Marcello,

    G. B. Pergolesi, G. Giordani, aj.).

3. Operní árie dle výběru soutěžícího

Výrok poroty bude vynesen na tradičním zahajovacím ceremoniálu v den konání, tedy v pátek 8. 11. 2019 ve 20:30 hodin v Sanatoriu Kriváň.

 

 

 

 

PÍSEŇ

 

Soutěžící v oboru PÍSEŇ nemohou opakovat stejnou píseň v jednotlivých úkolech obou soutěžních kol této kategorie.

Pokud si soutěžící pro 2. úkol II. kola zvolí píseň Antonína Dvořáka, musí být tato píseň z cyklu rozdílného od cyklu,

z nějž přednesl píseň ve 2. úkolu I. kola. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie JUNIOR,

musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

 

I. kolo – do 12 minut

 

1. Píseň z díla F. Schuberta, J. Brahmse, R. Schumanna, H. Wolf, C. Loeweho, G. Mahler a R. Strausse v tištěném originále pro jednotlivé hlasové obory.

 

2. Jedna píseň z cyklu Antonína Dvořáka z uvedeného výběru podle hlasových oborů v originálních tóninách a v českém jazyce:

                Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor: č. 1 nebo 4

                Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas: č. 3 nebo 7

                Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie: č. 3 nebo 7

                Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton: č. 2 nebo 3

 

3. Libovolná píseň českého autora nebo skladatele národa totožného s národností

    nebo státní příslušností soutěžícího z 19. a 20. století.

 

Finále II. kolo – do 12 minut

                      1. Píseň ruského nebo francouzského skladatele v kompozičním stylu romantismu 19. století

                          nebo 20. století v tištěném originále.

 

                      2. Píseň z cyklu Antonína Dvořáka – výběr podle hlasových kategorií v originálních tóninách a v českém jazyce:

                                            a)  Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor

                                            b)  Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas

                                            c)  Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie

                                            d)  Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton

                                            e)  Písně, op. 2, na texty G. Pflegra-Moravského – soprán, tenor 

                         nebo 

                         píseň z cyklu Bohuslava Martinů – výběr podle hlasových kategorií v tištěném originále

                                            a)  Nové slovenské písně H 126 – 2 řady / vyšší hlas

                                            b)  Tři písně na básně Apollinairovy H 197 / střední hlas

                                            c)  Dvě písně na texty negerské poezie H 226 / střední hlas

                                            d)  Nipponari. Sedm písní pro ženský hlas H 68 / alt

 

                        3. Píseň nebo část cyklu v kompozičním stylu 20. nebo 21. století dle vlastního výběru s délkou minimálně 4 minuty,

                         maximálně 6 minut.  

                         Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice 19. století

                        (např. písně G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova, rané písně A. Berga apod.).

 

 

 

JUNIOR

Soutěžící v oboru JUNIOR nemohou opakovat stejnou píseň či árii v jednotlivých úkolech prvních dvou soutěžních kol

kategorie JUNIOR. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie PÍSEŇ, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

Soutěžící v oboru JUNIOR naopak může ve III. kole opakovat árii, kterou zpíval v I. nebo II. kole.

Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

 

I. kolo – do 12 minut

 

1. Povinná píseň z cyklu Antonína Dvořáka v originální tónině a v českém jazyce:

                                soprán:  Písně milostné, op. 83 – č. 2 „V tak mnohém srdci mrtvo jest“

                                              nebo Písně milostné, op. 83 - č. 7 „V té sladké moci očí tvých“

                mezzosoprán, alt: Biblické písně, op. 99 – č. 5 „Bože! Bože! Píseň novou“

                                              nebo V národním tónu, op. 73 – č. 3 „Ach, není, není tu“

                                   tenor:  Písně milostné, op. 83 – č. 6 „Zde v lese u potoka“

                                              nebo Písně milostné, op. 83 – č. 8 „Ó duše drahá jedinká“          

                               baryton:  Biblické písně, op. 99 – č. 4 „Hospodin jest můj pastýř“

                                              nebo Biblické písně, op. 99 - č. 10 „Zpívejte Hospodinu píseň novou“

                                      bas: Biblické písně, op. 99 – č. 2 „Skrýše má a pavéza má Ty jsi“

                                              nebo Biblické písně, op. 99 - č. 9 „Pozdvihuji očí svých k horám“

 

2. Vokální dílo z období baroka nebo klasicismu.

     V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

 

3. Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího. 

 

  

Semifinále II. kolo – do 15 minut  

 

                      1. Píseň v kompozičním stylu romantismu nebo novoromantismu 19. století v tištěném originále

                          s možností časového přesahu vzniku díla do 1. poloviny 20. století.

 

                      2. Operní árie českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího.

                          Na požádání poskytne pořadatel informace o českých áriích pro jednotlivé hlasové kategorie.

 

                      3. Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího.

                         Soutěžní úkol č. 2 a č. 3 zvolí kandidát tak, aby výběr neobsahoval dvě árie skladatele stejného národa.

 

 

Finále III. kolo do 6 minut

                       Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze v originále.

   

   

OPERA 

Soutěžící v oboru OPERA nemohou opakovat stejnou árii v jednotlivých úkolech soutěžních kol kategorie OPERA.

Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

 

I. kolo do 12 minut

1. Operní áriez období baroka nebo klasicismu.

      V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

2. Árie z opery, kantáty, mše nebo oratoria Antonína Dvořáka.

3. Operní árie podle výběru soutěžícího zpívaná v originální tištěné verzi.

 

Semifinále II. kolo do 15 minut

1. Vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.

   Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice 19. století

  (např. vokální díla G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova, rané skladby A. Berga, L. Janáčka apod.).

2. Operní árie autora 19. století podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

3. Operní árie podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

 

Finále III. kolo – do 7 minut

                       Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze – v originále.

 

  

   

G.   PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

 

  

Zájemci o soutěž zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. 10. 2019 e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. spolu s portrétní fotografií a dokladem o zaplacení zápisného.

Zájemci o soutěž, korepetitoři a doprovod pocházející ze země s vízovou povinností zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 09. 2019 a přiloží k ní kopii stránky s identifikačními údaji ze svého pasu.

V přihlášce je nutno uvést čitelně latinkou zvolený repertoár podle podmínek pro všechna soutěžní kola s udáním délky jeho trvání v minutách.

 

Podpisem přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

S ohledem na limitovaný počet účastníků v jednotlivých kategoriích doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve.

 

 

H.  ZÁPISNÉ

 

Účastníci soutěže zaplatí zápisné. Účastníkům z České republiky a Slovenské republiky poskytujeme slevu na zápisném.

OPERNÍ NADĚJE:        100 / pro účastníky z ČR 1.500 Kč a SR 60 € 

PísEň:                           160 / pro účastníky z ČR 2.000 Kč a SR 80 € 

JUNIOR:                        250 / pro účastníky z ČR 3.000 Kč a SR 125 €

OperA:                         320 / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 160 € 

 

V případě účasti soutěžících ve dvou oborech, poskytne pořadatel účastníkům za obor PÍSEŇ slevu.

JUNIOR + PÍSEŇ:                    325 / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 160 €

OPERA + PÍSEŇ:                     395 / pro účastníky z ČR 5.000 Kč a SR 205 € 

 

   

Účastník je povinen uhradit celé zápisné nejpozději do 12. 10. 2019.

Platbu je třeba provést v plné výši (bez ohledu na bankovní poplatky).

    

V případě neúčasti ze závažných důvodů bude zápisné po odečtení manipulačního poplatku ve výši 15% vráceno na účet přihlášeného kandidáta.

 

   

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Účast a registrace bude potvrzena pouze těm účastníkům, kteří pošlou kopii dokladu o zaplacení zápisného spolu s přihláškou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. eventuálně na adresu:

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary                             

 

Bankovní spojení:

pouze pro účastníky z České republiky a Slovenska (platby v Kč):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 514913034 / 2700

IBAN CZ4927000000000514913034                           SWIFT: BACX CZ PP

   

pro ostatní účastníky (platby v EUR):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 5149130009 / 2700

IBAN CZ7227000000005149130009                         SWIFT (BIC): BACX CZ PP

Majitel účtu: Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka

Adresa majitele účtu: Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

Při bankovním převodu uveďte do zprávy pro příjemce jméno soutěžícího.

   

 

I.   UBYTOVÁNÍ

 

Pro všechny kategorie – Pokud si soutěžící vyžádá rezervaci ubytování mimo termíny soutěže (např. přijede dříve nebo odjede později), organizátor mu zajistí na náklady účastníka ubytování za symbolickou cenu 400 Kč na osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 800 Kč za noc.

 

Hotelové snídaně formou švédských stolů si mohou zájemci z řad soutěžících ze všech kategorií a korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod zakoupit po celou dobu pobytu v recepci hotelu Kriváň.

 

Příjezd soutěžících kategorie OPERNÍ NADĚJE očekáváme ve čtvrtek 7. 11. 2019 s tím, že při prezenci proběhne losování pořadí. Soutěžící kategorie OPERNÍ NADĚJE mají nárok v rámci zápisného na hotelové ubytování bez snídaně z čtvrtka 7. 11. 2019 do pátku 8. 11. 2019 (do 12:00 hodin) ve dvoulůžkovém pokoji s dalším soutěžícím na náklady pořadatele. V případě dřívějšího příjezdu nebo setrvání v Karlových Varech po skončení kategorie OPERNÍ NADĚJE si hradí účastníci ubytování sami. Zájemcům o tuto možnost z řad soutěžících zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně za částku 400 Kč na osobu a noc. Tato částka bude zaplacena při prezenci.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc (vč. noci ze čtvrtka 7. 11. 2019 do pátku 8. 11. 2019).

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

Příjezd soutěžících kategorie JUNIOR očekáváme v pátek 8. 11. 2019 a po dobu trvání I. kola si hradí ubytování sami, tedy do neděle 10. 11. 2019 do 12:00 hodin. Zájemcům zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně pro I. kolo za celkovou částku 800 Kč na osobu a dvě noci. Částka bude zaplacena při prezenci.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži).

Soutěžícím, kteří postoupili do II. kola kategorie JUNIOR, hradí pořadatel ubytování od neděle
10. 11. 2019 dále po jednu noc po jejich posledním vystoupení v soutěži kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola, hradí pořadatel ubytování bez snídaně do konce soutěže, tj. do soboty 16. 11. 2019 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

Příjezd soutěžících kategorie OPERA očekáváme v pátek 8. 11. 2019, případně v sobotu 9. 11. 2019. Po dobu trvání I. kola si hradí účastníci ubytování sami, tedy do pondělí 11. 11. 2019 do 12:00 hodin. Zájemcům zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně pro I. kolo za částku 400 Kč na osobu/noc dle skutečného příjezdu. Částka bude zaplacena při prezenci.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži). Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

Soutěžícím, kteří postoupili do II. kola kategorie OPERA, hradí pořadatel ubytování od pondělí
11. 11. 2019 dále po jednu noc po jejich posledním vystoupení v soutěži kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola, hradí pořadatel ubytování bez snídaně do konce soutěže, tj. do soboty 16. 11. 2019 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

 

Příjezd soutěžících kategorie PÍSEŇ předpokládáme v úterý 12. 11. 2019. Pořadatel hradí ubytování všem účastníkům kategorie PÍSEŇ z úterý 12. 11. 2019 do čtvrtka 14. 11. 2019 ve dvoulůžkovém pokoji s dalším soutěžícím bez snídaně. Oceněným soutěžícím na 1. – 3. místě kategorie PÍSEŇ hradí pořadatel ubytování bez snídaně do soboty 16. 11. 2019 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži). Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

Korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod nemají hrazeno ubytování. Na jejich žádost zajistí sekretariát MPCAD ubytování za 500 Kč na osobu a noc bez snídaně při plném obsazení dvoulůžkového pokoje. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 800 Kč za noc bez snídaně.

 

  

 

J.      KOREPETICE

 • Školy vysílají své korepetitory na vlastní náklady.
 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie OPERNÍ NADĚJE klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 250 Kč.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie PÍSEŇ klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 400 Kč. Tito soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit. 
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie JUNIOR a OPERA klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 600 Kč. Tito soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit. V případě, že soutěžící nepostoupí do II. kola, bude mu vráceno 300 Kč z paušálního poplatku za korepetitora.
 • Místa, kde bude možné zkoušet s klavírem, budou oznámena při prezenci.
 • Akustiku v sále, kde bude probíhat soutěž, si lze vyzkoušet mimo soutěžní harmonogram před zahájením nebo po ukončení soutěžního dne, eventuelně v polední přestávce. Předpokládáme časový prostor cca 3 minuty pro každého pěvce.  

     

   

Soutěžícím doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost a péči výslovnosti cizích textů. Nesprávná výslovnost může ovlivnit hodnocení soutěžního výkonu.

Dodržení požadované dramaturgie jednotlivých soutěžních úkolů, tedy správná volba autora, hudební formy a kompozičního stylu, je nedílnou součástí hodnocení výkonu soutěžícího.

   

 

K.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut má platnost pro Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v roce 2019. 

Informace o notových materiálech písňových cyklů Antonína Dvořáka, českých operních árií nebo orientaci při přípravě soutěžního repertoáru z díla autorů v kompozičním stylu 20. a 21. století hledejte na www.singingcompetition.eu