Podmínky

Vytisknout

52. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA
Karlovy Vary * 3.–10. 11. 2017


A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (dále jen MPS AD) je mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců, kterou vyhlašuje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. (dále jen MPC AD, o.p.s.).

2. Ředitel MPC AD, o.p.s. Alois Ježek je zároveň ředitelem soutěže.
Výkonným orgánem soutěže je sekretariát, který sídlí na adrese:
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. +420 353 447 045, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. V roce 2017 je vyhlášena soutěž v těchto kategoriích:
     OPERNÍ NADĚJE – ženy i muži pouze z ČR a SR od 16 do 20 let, včetně   /   Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni
     JUNIOR – ženy i muži do 24 let, včetně    /    Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem
     OPERA – ženy i muži do 35 let, včetně      /    Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem
     PÍSEŇ – ženy i muži do 35 let, včetně        /    Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni
Soutěžící nesmí v roce konání soutěže překročit stanovený věkový limit.

 

Soutěžící mohou soutěžit v jedné ze soutěží nebo maximálně ve dvou, a to v následujících kombinacích:

OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ, OPERNÍ NADĚJE + JUNIOR, JUNIOR + PÍSEŇ, OPERA + PÍSEŇ

Soutěž není v roce 2017 otevřena pro obor kontratenor.

 

 B. POROTA

 1. Soutěž má dvě odborné poroty: samostatnou porotu pro kategorii OPERNÍ NADĚJE a samostatnou porotu pro ostatní kategorie.
 2. Obě poroty jmenuje ředitel soutěže a MPC AD, o.p.s. na základě konzultací.
 3. Rozhodnutí porot jsou konečná. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená.
 4. Odborné poroty ani vedení soutěže neuvádí ani nesděluje soutěžícím důvody svého rozhodnutí.
 5. Vznikne-li spor o výklad soutěžního řádu, bude řešen ředitelem soutěže.

C. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Před zahájením soutěže prokáže kandidát totožnost a věk.
 2. Nositelé prvních cen se nemohou přihlásit do oboru, ve kterém zvítězili v předcházejících letech.
 3. Pořadí soutěžících a jejich vystoupení se určuje losováním.
 4. Soutěžící předstupuje k soutěžnímu výkonu ve společenském oděvu.
 5. Zpívání zpaměti je podmínkou (včetně barokní árie).
 6. Podmínkou je interpretace v originální jazykové verzi.
 7. Písně Antonína Dvořáka musí být předneseny pouze v českém jazyce.
 8. Pořadí skladeb soutěžního vystoupení si určuje soutěžící sám při registraci.
 9. Zpravidla polovina účastníků postupuje do druhého, event. třetího kola.
 10. Laureáti a vítězové kategorií JUNIOR a OPERA vystoupí na Závěrečném koncertu s orchestrem v pátek 10.11.2017.
 11. Nositelé cen jsou v případě vyzvání pořadatelem soutěže povinni uskutečnit v době do 3 let od skončení soutěže pro MPC AD, o.p.s. jedno vystoupení za symbolický honorář a úhradu cestovních a pobytových nákladů.

Zvláštní ustanovení soutěžního řádu:

 1. Poroty mohou ve výjimečných případech přerušit vystoupení kandidáta v I. kole. Toto ukončení se týká jednoho soutěžního úkolu I. kola.
 2. Ředitel soutěže a odborné poroty mohou nejpozději den předem rozhodnout o vypuštění nejvýše jednoho soutěžního úkolu I. a II. kola všech soutěží.
 3. V případě velkého počtu přihlášených pěvců v kategorii OPERNÍ NADĚJE, bude soutěž upravena na jednokolovou.

Podpisem přihlášky potvrzuje soutěžící souhlas a dodržování soutěžního řádu a podmínek soutěže v daném roce.

 

D. CENY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Na základě bodových výsledků rozhodne porota o umístění a udělení cen a diplomů. Porota má právo sloučit nebo rozdělit ceny s výjimkou 1. ceny, která je nedělitelná. Při rozhodnutí poroty o dělení některé ceny pro dva nebo tři pěvce, může být částka určená pro tuto cenu rozdělena dle finančních možností pořadatele. Porota nemusí přiznat umístění nebo udělit cenu, jestliže výkon nedosáhl žádoucí úrovně.

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

1. cena 5.000 Kč - Cena Magdalény Blahušiakové
2. cena 3.000 Kč - Cena Reginy Szymikové, vedoucí Kabinetu hlasové výchovy DAMU
3. cena 1.500 Kč - Cena Dr. Václava Němce a Doc. Lidmily Němcové

 

OPERNÍ NADĚJE MUŽI
1. cena 5.000 Kč - Cena Magdalény Hajóssyové
2. cena 3.000 Kč
3. cena 1.500 Kč - Cena Dr. Václava Němce a Doc. Lidmily Němcové

 

PÍSEŇ V ABSOLUTNÍM POŘADÍ MUŽŮ I ŽEN
1. cena 20.000 Kč
2. cena 10.000 Kč
3. cena 5.000 Kč - Cena Nadace Český hudební fond

 

JUNIOR ŽENY
1. cena 20.000 Kč - Cena GALERIE MIRO
2. cena 10.000 Kč
3. cena 5.000 Kč - Cena Markéty Wernerové

 

JUNIOR MUŽI
1. cena 20.000 Kč
2. cena 10.000 Kč
3. cena 5.000 Kč - Cena nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety

 

OPERA ŽENY
1. cena 25.000 Kč
2. cena 15.000 Kč
3. cena 7.000 Kč - Cena Kruhu přátel hudby Dvořákova kraje Kralupy nad Vltavou
Jedna z hlavních cen v kategorii OPERA ŽENY bude udělena Uměleckou agenturou
Karoliny Hromádkové.

 

OPERA MUŽI
1. cena 25.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.
2. cena 15.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.
3. cena 7.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.

 

Ceny nad 10.000 Kč budou zdaněny dle zákona daní ve výši 15 %.

 

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2017

 

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách.

V roce 2017 budou uděleny:
• Cena Národního divadla v Praze
• Cena Opery Národního divadla v Praze
• Cena Národního divadla Brno
• Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě
• Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
• Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni
• Cena Slezského divadla Opava
• Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu
• Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
• Cena Nadace Bohuslava Martinů
• Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého
• Cena Jarmily Novotné
• Cena Viléma Zítka
• Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha
• Cena Antonína Dvořáka
• Cena Gustava Mahlera
• Cena Karlovarského symfonického orchestru
• Cena hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové
• Cena Beno Blachuta
• Cena Josefa Hercla
• Cena Milana Bürgera
• Cena Carangelo Belcanto Academy
• Cena Hlasového centra o.p.s. Praha
• Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie věnovaná panem Georgem Fischerem z Německa
• Cena Jana Lucemburského věnovaná panem Geoffrey Piperem z Lucemburska
• Cena Magdalény Hajóssyové
• Cena dirigenta Františka Drse
• Cena Grandhotelu Ambassador Národní dům za klavírní doprovod
• Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za klavírní doprovod
• Cena Olgy Pánkové
• Cena divácké poroty

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.

 

E. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

Pátek 3. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ | 09:00 – 16:30
Prolog soutěže – I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

 

Pátek 3. 11. 2017 | Hotel KRIVÁŇ | 20:00
Zahájení 52. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE

 

Sobota 4. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ | 09:30 – 18:30
I. kolo kategorie JUNIOR

 

Neděle 5. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ | 09:30 – 18:30
I. kolo kategorie OPERA

 

Pondělí 6. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ | 13:00 – 18:30
II. kolo kategorie JUNIOR

 

Úterý 7. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ | 13:00 – 18:30
II. kolo kategorie OPERA

 

Středa 8. 11. 2017 | ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie PÍSEŇ | 09:30 – 12:30
II. kolo kategorie PÍSEŇ | 14:30 – 17:00

 

Čtvrtek 9. 11. 2017 | KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO | 15:00 – 18:00
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

 

Čtvrtek 9. 11. 2017 | Hotel KRIVÁŇ | 21:00
Slavnostní vyhlášení výsledků

 

Pátek 10. 11. 2017 | KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO | 19:30
Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

 

Změna v upřesnění časových dispozic začátků a konců jednotlivých soutěžních kol
vyhrazena!

 

 

 

F. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Zájemci o soutěž zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. 10. 2017 e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zájemci o soutěž, korepetitoři a doprovod pocházející ze země s vízovou povinností zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 09. 2017

a přiloží k ní kopii stránky s identifikačními údaji ze svého pasu.

V přihlášce je nutno uvést čitelně latinkou zvolený repertoár podle podmínek pro všechna soutěžní kola s udáním délky jeho trvání v minutách.

Podpisem přihlášky potvrzujete souhlas a respektování podmínek soutěže.

 

G. ZÁPISNÉ

Účastníci soutěže zaplatí zápisné. Účastníkům z České republiky a Slovenské republiky poskytujeme slevu na zápisném.


OPERNÍ NADĚJE: 1500 kč / 55 €
PÍSEŇ: 150 € / pro účastníky z ČR 2.000 Kč a SR 75 €
JUNIOR: 250 € / pro účastníky z ČR 3.000 Kč a SR 125 €
OPERA: 320 € / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 160 €


V případě účasti soutěžících ve dvou oborech, poskytne pořadatel účastníkům za obor PÍSEŇ slevu.
OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ: 2500 Kč / 100 €
JUNIOR + PÍSEŇ: 325 € / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 170 €
OPERA + PÍSEŇ: 395 € / pro účastníky z ČR 5.000 Kč a SR 205 €


Účastník je povinen uhradit celé zápisné nebo zálohu na zápisné nejpozději do 12. 10. 2017.
Zálohu je třeba uhradit v plné výši (bez ohledu na bankovní poplatky).

Záloha na zápisné pro obory JUNIOR, OPERA a PÍSEŇ:
100 € / pro účastníky z ČR 1.500 Kč a SR 50 €
Záloha na zápisné pro obor OPERNÍ NADĚJE: 40 € / 1000 Kč
V případě neúčasti přihlášeného kandidáta propadá výše zálohy na zápisné ve prospěch pořadatele.


!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Účast a registrace bude potvrzena pouze těm účastníkům, kteří pošlou kopii dokladu
o zaplacení zálohy na zápisné do 12. 10. 2017 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. eventuálně na adresu:
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary


Bankovní spojení:
pouze pro účastníky z České republiky a Slovenska (platby v Kč):
UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary
číslo účtu 514913034 / 2700
IBAN CZ4927000000000514913034 SWIFT: BACX CZ PP


pro ostatní účastníky (platby v EUR):
UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary
číslo účtu 5149130009 / 2700
IBAN CZ7227000000005149130009 SWIFT (BIC): BACX CZ PP

 


H. UBYTOVÁNÍ


Příjezd soutěžících kategorie OPERNÍ NADĚJE očekáváme ve čtvrtek 2.11.2017 s tím, že při prezenci proběhne losování pořadí. Soutěžící kategorie OPERNÍ NADĚJE mají nárok v rámci zápisného na hotelové ubytování bez snídaně ze čtvrtka 2. 11. 2017 do pátku 3. 11. 2017 (do 12:00 hodin) ve dvoulůžkovém pokoji s dalším soutěžícím na náklady pořadatele. V případě dřívějšího příjezdu nebo setrvání v Karlových Varech po skončení kategorie OPERNÍ NADĚJE si hradí účastníci ubytování sami. Zájemcům o tuto možnost z řad soutěžících zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně za částku 350 Kč na osobu a noc. Tato částka bude zaplacena při prezenci. Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci u sekretariátu částku 350 Kč za každou noc (včetně noci ze čtvrtka 2. 11. 2017 do pátku 3. 11. 2017). Možnost jednolůžkového pokoje závisí na volné kapacitě hotelu.

 


Soutěžící kategorie JUNIOR a OPERA si po dobu trvání I. kola hradí ubytování sami. Zájemcům zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně pro I. kolo za částku 350 Kč na osobu a noc. Tato částka bude zaplacena při prezenci. Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci u sekretariátu částku 350 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži). Možnost jednolůžkového pokoje závisí na volné kapacitě hotelu. Pořadatel hradí ubytování soutěžícím, kteří postoupili do II. kola soutěží JUNIOR a OPERA ode dne postupu do II. kola a ještě jednu noc po jejich posledním vystoupení
v soutěži kromě příplatku za jednolůžkový pokoj (350 Kč za každou noc). Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola v soutěžích JUNIOR a OPERA, hradí pořadatel ubytování bez snídaně do konce soutěže, tj. do soboty 11. 11. 2017 dopoledne. Pokud si soutěžící vyžádá rezervaci ubytování mimo termíny soutěže (např. přijede dříve nebo odjede později), organizátor mu zajistí na jeho náklady ubytování za symbolickou
cenu 350 Kč na osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 700 Kč za noc.

 


Soutěžící kategorie PÍSEŇ si po dobu trvání I. kola hradí ubytování sami. Pořadatel hradí ubytování v kategorii PÍSEŇ všem soutěžícím po skončení soutěže PÍSEŇ ze středy 8. 11. 2017 na čtvrtek 9. 11. 2017.
Oceněným soutěžícím na 1. – 3. místě kategorie PÍSEŇ hradí pořadatel ubytování od středy 8. 11. 2017 do soboty 11. 11. 2017 dopoledne.
Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci u sekretariátu částku 350 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži). Možnost jednolůžkového pokoje závisí na volné kapacitě hotelu. Pokud si soutěžící vyžádá rezervaci ubytování mimo termíny soutěže (např. přijede dříve nebo odjede později), organizátor mu zajistí na jeho náklady ubytování za symbolickou
cenu 350 Kč na osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 700 Kč za noc.

Korepetitoři a doprovod nemají hrazeno ubytování. Na jejich žádost zajistí sekretariát MPC AD ubytování za 500 Kč na osobu a noc bez snídaně. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 800 Kč za noc bez snídaně.

 


Hotelové snídaně formou švédských stolů si mohou zájemci z řad soutěžících ze všech kategorií a Korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod zakoupit po celou dobu pobytu v recepci hotelu Kriváň (předpokládaná cena 50 Kč / den).

 

 


CH. KOREPETICE

 • Školy vysílají své korepetitory na vlastní náklady.
 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie OPERNÍ NADĚJE klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 250 Kč.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie JUNIOR a OPERA klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 600 Kč. Tito soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie netradičního notového repertoáru (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit. V případě, že soutěžící nepostoupí do II. kola, bude mu vráceno 300 Kč z paušálního poplatku za korepetitora.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie PÍSEŇ klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 350 Kč. Tito soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie netradičního notového repertoáru (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit.
 • Místa, kde bude možné zkoušet s klavírem, budou oznámena při prezenci.
 • Akustiku v sále, kde bude probíhat soutěž, si lze vyzkoušet mimo soutěžní harmonogram před zahájením nebo po ukončení soutěžního dne, eventuelně v polední přestávce. Předpokládáme časový prostor cca 3 minuty pro každého pěvce.

 


I. SOUTĚŽNÍ ÚKOLY


Pořadatel současně s podmínkami soutěže vydává repertoárovou přílohu, která je doporučením nebo orientací při výběru některých soutěžních úkolů. Pro III. kola oborů JUNIOR a OPERA je nutné dodržet výběr árie z tohoto seznamu.

 

OPERNÍ NADĚJE

Od roku 2017 je soutěž OPERNÍ NADĚJE zařazena mezi řádné kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, kterou hodnotí samostatná porota pro tuto kategorii.Kategorie OPERNÍ NADĚJE bude probíhat ve dvou kolech v jednom dni a bude po prvém kole vylučovací.

Do druhého kola soutěže postoupí cca polovina soutěžících z kola prvního na základě bodového hodnocení poroty.

 

I. kolo

 1. úkol - píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího
 2. úkol - vokální dílo (píseň, árie z opery nebo oratoria) autora italského baroka


II. kolo

 1. úkol – umělá píseň dle výběru soutěžícího
 2. úkol – operní árie dle výběru soutěžícího

Zvláštní upozornění:
V případě velkého počtu přihlášených pěvců v kategorii OPERNÍ NADĚJE, bude soutěž upravena na jednokolovou s následujícími soutěžními úkoly:

 1. úkol – píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího
 2. úkol – vokální dílo (píseň, árie z opery nebo oratoria) autora italského baroka
 3. úkol – operní árie dle výběru soutěžícího

Výrok poroty bude vynesen na tradičním zahajovacím ceremoniálu v den konání, tedy v pátek 3. 11. 2017 ve 20:00 hodin v Sanatoriu Kriváň.

 


PÍSEŇ

Soutěžící v oboru PÍSEŇ nemohou opakovat stejnou píseň v jednotlivých úkolech obou soutěžních kol této kategorie. Pokud si soutěžící pro 2. úkol II. kola zvolí píseň Antonína Dvořáka, musí být tato píseň z cyklu rozdílného od cyklu, z nějž přednesl píseň ve 2. úkolu I. kola. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie JUNIOR, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

I. kolo – do 10 minut

 1. Píseň z díla F. Schuberta, J. Brahmse, R. Schumanna, C. Loeweho, H. Wolfa, G. Mahlera a R. Strausse v tištěném originále.
 2. Jedna píseň z cyklu Antonína Dvořáka z uvedeného výběru podle hlasových kategorií v originálních tóninách a v českém jazyce:

Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor: č. 1 nebo 2
Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas: č. 3 nebo 7
Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie: č. 3 nebo 7
Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton: č. 2 nebo 3

3. Píseň z období klasicismu v originální jazykové verzi.


Finále - II. kolo – do 12 minut

 1. Píseň ruského nebo francouzského skladatele z období romantismu 19. století nebo 20. století v originále.
 2. Píseň z cyklu A. Dvořáka – výběr podle hlasových kategorií v originálních tóninách a v českém jazyce:

a) Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor
b) Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas
c) Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie
d) Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton
e) Písně, op. 2, na texty G. Pflegra-Moravského – soprán, tenor
nebo

píseň z cyklu B. Martinů – výběr podle hlasových kategorií v tištěném originále

a) Nové slovenské písně H 126 – 2 řady / vyšší hlas
b) Tři písně na básně Apollinairovy H 197 / střední hlas
c) Dvě písně na texty negerské poezie H 226 / střední hlas
d) Nipponari. Sedm písní pro ženský hlas H 68 / alt


3. Píseň nebo část cyklu v kompozičním stylu 20. nebo 21. století dle vlastního výběru s délkou minimálně 4 minuty, maximálně 6 minut.


JUNIOR

Soutěžící v oboru JUNIOR nemohou opakovat stejnou píseň či árii v jednotlivých úkolech prvních dvou soutěžních kol kategorie JUNIOR. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie PÍSEŇ, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně. Soutěžící v oboru JUNIOR naopak může ve III. kole opakovat árii, kterou zpíval v I. nebo II. kole. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.


I. kolo - do 12 minut

 1. Vokální dílo z období baroka do roku 1750 (píseň, árie anticha, árie z oratoria, opery či kantáty) s možností ojedinělých stylových přesahů. Vybranou skladbu soutěžící přednese bez Da Capo al Fine.
 2. Operní árie podle výběru kandidáta zpívaná v tištěné (originální) verzi.
 3. Jedna píseň z uvedených cyklů A. Dvořáka - podle výběru kandidáta:

Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor
Čtyři písně, op. 82 (O. Malybrok-Stielerová) – mezzosoprán, alt
Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie
Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton
Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas


Semifinále - II. kolo – do 15 minut

 1. Píseň v kompozičním stylu romantismu a novoromantismu 19. století v tištěném originále s možností časového přesahu vzniku díla do 1. poloviny 20. století.
 2. Operní árie českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího.

    Na požádání poskytne pořadatel informace o českých áriích pro jednotlivé hlasové kategorie.

3. Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího.

   Soutěžní úkol č. 2 a č. 3 zvolí kandidát tak, aby výběr neobsahoval dvě árie skladatele stejného národa.
   Za interpretaci operní árie W. A. Mozarta v tomto soutěžním úkolu může být soutěžící oceněn Zvláštní cenou Opery Národního divadla, jejíž      součástí je vystoupení na koncertu Mozartovy narozeniny v lednu 2018 ve Stavovském divadle.Finále - III. kolo - do 7 minut

Jedna árie s orchestrem z výběru uvedeného v Repertoárové příloze – v originále.

 

 

OPERA

Soutěžící v oboru OPERA nemohou opakovat žádnou árii v jednotlivých úkolech všech soutěžních kol kategorie OPERA. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat Repertoárovou přílohu.


I. kolo - do 12 minut

 1. Vokální dílo z období baroka do roku 1750 (árie z oratoria, mše, opery či kantáty) s možností ojedinělých stylových přesahů. Vybranou skladbu soutěžící přednese bez Da Capo al Fine.
 2. Operní árie podle výběru soutěžícího zpívaná v tištěné (originální) verzi.
 3. Vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.


Semifinále - II. kolo - do 15 minut

 1. Árie z opery, kantáty, mše nebo oratoria Antonína Dvořáka.
 2. Jedna operní árie autora 19. století podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.
 3. Jedna operní árie podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

Za interpretaci operní árie W. A. Mozarta v tomto soutěžním úkolu může být soutěžící oceněn Zvláštní cenou Opery Národního divadla, jejíž součástí je vystoupení na koncertu Mozartovy narozeniny v lednu 2018 ve Stavovském divadle.


Finále - III. kolo – do 7 minut

Jedna árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze – v originále.

 

 


Doporučujeme soutěžícím věnovat zvýšenou pozornost a péči výslovnosti cizích textů. Nesprávná výslovnost ovlivňuje hodnocení soutěžících.

 

J. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut má platnost pro Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v roce 2017.
Informace o notových materiálech písňových cyklů Antonína Dvořáka, českých operních árií nebo orientaci při přípravě soutěžního repertoáru z díla autorů v kompozičním stylu 20. a 21. století hledejte na www.singingcompetition.eu