Výsledky 2012

Print

47. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA

Karlovy Vary 16. - 23. 11. 2012

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY / Results

 

Titul absolutního vítěze: Elona Korzhevych (Ukrajina)

 

KATEGORIE PÍSEŇ

I. cena         Petr Nekoranec (ČR)  

Garantem první ceny je Český rozhlas.

II. cena        Raffaela Maria Lintl (Německo)

III. cena       Radoslaw Rzepecki (Polsko)    

Donátorem III. ceny je Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou a Ing. Vojen Očenášek

Čestná uznání za účast ve 2. (finálovém) kole:

Pavla Radostová (ČR)

Jan Janda (ČR)                  

 

 

KATEGORIE JUNIOR

ŽENY / WOMEN

I. cena         Sonja Šarić (Srbsko)  

Garantem první ceny je Galerie MIRO Praha.

II. cena        Céline Mellon (Francie)

III. cena       Olivia Betzen (USA) a Alžběta Vomáčková (ČR)

Čestná uznání za účast ve 3. (finálovém) kole

Tamara Morozová (ČR)

Ivana Pavlů (ČR)

Monika Sommerová (ČR)

  

MUŽI / MEN

Garantem kategorie je Maestro Young Chul Choi,

ředitel společnosti Seouloratorio a Dvořákovy akademie v Jihokorejském Soulu

I. cena         nebyla udělena

II. cena        Petr Nekoranec (ČR)

III. cena       nebyla udělena

Čestná uznání za účast ve 3. (finálovém) kole

nebyla udělena

 

 

KATEGORIE OPERA

ŽENY / WOMEN

Garantem kategorie je Maestro Young Chul Choi,

ředitel společnosti Seouloratorio a Dvořákovy akademie v Jihokorejském Soulu

I. cena         Elona Korzhevych (Ukrajina)    

II. cena        Joo-Anne Bitter (Německo) a Gabrijela Ubavic (Srbsko)                      

III. cena       Lucie Hilscherová (ČR)              

Čestná uznání za účast ve 3. (finálovém) kole

Michaela Gemrotová (ČR)

Jin-Hee Lee (Jižní Korea)

Petra Vondrová (ČR)

Agneša Vrábĺová (Slovensko)

                                      

 

MUŽI / MEN

Garantem cen je společnost NATLAND CZ

I. cena         Huynkwang Jo (Jižní Korea

II. cena        nebyla udělena

III. cena       Hunyoung Choi (Jižní Korea)  

Čestná uznání za účast ve 3. (finálovém) kole

Radoslaw Rzepecki (Polsko)

 

 

Zvláštní ohodnocení a ceny

Prof. Václav Klaus, prezident České republiky, udělil 47. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže záštitu a přijme dva nejlépe umístěné české účastníky soutěže na Pražském hradě v Praze.

Cenu získávají: Petr Nekoranec a Alžběta Vomáčková

 

Cena Národního divadla v Praze: nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezónách 2013-2015. Cenu udílí umělecký šéf opery Národního divadla v Praze pan Rocc.

Cenu získává: Joo-Anne Bitter (Německo)

 

Cena Národního divadla Brno: hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezónách 2013-2015. Cenu z pověření udílí Peter Dvorský.

Cenu získává: Alžběta Vomáčková (ČR)

 

Cena Slovenského národného divadla v Bratislavě: hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě v sezónách 2013-2015. Cenu z pověření udílí Peter Dvorský.

Cenu získává: Joo-Anne Bitter (Německo)

 

Cenu Divadla F. X. Šaldy v Liberci: hostování v operním představení Divadla F. X. Šaldy v Liberci v sezónách 2013-2015. Cenu udílí pan Martin Doubravský, šéf opery Divadla FXŠ.

Cenu získává: Petra Vondrová (ČR)

 

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě: nastudování operní role a hostování v operním představení podle stávajícího repertoáru sezóny 2013-2015. Cenu udílí Robert Jindra, hudební ředitel Opery Národního divadla Moravskoslezského.

Cenu získává: Elona Korzhevych (Ukrajina) a Sonja Šarić (Srbsko)

 

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni: nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezónách 2013-2015. Cenu udílí umělecký šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, pan Jiří Pánek.

Cenu získává: Gabrijela Ubavic (Srbsko)

 

Cena Českého rozhlasu s garancí finanční odměny ve výši 20.000,- Kč nositeli 1. ceny v kategorii PÍSEŇ. Součástí ceny je natočení části soutěžního vystoupení v Českém rozhlase - studiu Plzeň. Cenu udílí PhDr. Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň.

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro: nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2013 nebo 2014. Cenu z pověření udílí paní Gabriela Beňačková.

Cenu získává: Céline Mellon (Francie)

 

Cena Jarmily Novotné s částkou 5.000,- Kč nejmladší oceněné české účastnici III. kola, kterou udílí paní Jitka Kulhánková šéfredaktorka vydavatelství Promenáda. Součástí ceny je pozvání k vystoupení na Festivalu Jarmily Novotné v Litni - udílí p. Daubek.

Cenu získává: Ivana Pavlů (ČR)

 

Cena Viléma Zítka s částkou 5.000,- Kč nejmladšímu oceněnému českému účastníkovi III. kola. Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany. Cenu udílí dr. Václav Němec a doc. Lidmila Němcová

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR)

Nehonorované pozvání na recitál rovněž získávají Ivana Pavlů (ČR) a Monika Sommerová (ČR)

 

Cena Společnosti A. Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000,- Kč. Cenu předává Dr. Jarmila Tauerová, místopředsedkyně SAD.

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR) za píseň A les je tichý

 

Cena Antonína Dvořáka – za interpretaci Dvořákova díla – částka 5.000,-Kč - cenu udílí vnuk a pravnuk slavného skladatele Antonín Dvořák III a Antonín Dvořák IV.

Cenu získává: Agneša Vrábĺová (Slovensko) za interpretaci Dvořákovy Armidy

 

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler 2013 – udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera Doc. PhDr. Jiří Štilec CSc.

Cenu získávají: Joo-Anne Bitter (Německo) a Petra Vondrová (Česká republika)

 

Cena Karlovarského symfonického orchestru - vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2013/2014. Cenu udílí ředitel KSO MgA. Šimon Kaňka.

Cenu získává: Joo-Anne Bitter (Německo)

 

Cena Karlovarského kraje nositeli první ceny kategorie PÍSEŇ, jarní koncert 2013 v Galerii umění v Karlových Varech. Cenu předalIng. Radim Adamec, vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR)        

 

Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou nositeli třetí ceny kategorie PÍSEŇ, kterou udílí předseda Kruhu přátel hudby Ing. Vojen Očenášek.

Cenu získává: Radoslaw Rzepecki (Polsko)          

 

Cena Galerie MIRO Praha nositeli 1. ceny oboru JUNIOR ŽENY s částkou 20.000,- Kč, kterou udílí ředitel Galerie MIRO, PhDr. MgA. Miro Smolák. Součástí ceny je obraz Františka Hodonského (1945), Vodní vítr, 2005, barevný dřevořez.

Cenu získává: Sonja Šarić (Srbsko)

 

Cena Nachtigall Artists Management – nejlepšímu evropskému muži – v částce 10.000 Kč. Cenu udílí Alena Nachtigalová, ředitelka společnosti.

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000,- Kč. Cenu udílí Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy.

Cenu získává: Alžběta Vomáčková (Česká republika)

 

Cena Josefa Hercla za nejlepší interpretaci árie z období vrcholného baroka s důrazem na duchovní tvorbu s částkou 5.000,- Kč. Cenu udílí paní Lucie Kábelová, předsedkyně Společnosti Josefa Hercla.

Cenu získává: Hyunkwang JO (Jižní Korea) za interpretaci Stradellovy árie pieta Signore.

 

Cena Carangelo Belcanto Academy za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru, určená českým a slovenským účastníků soutěže. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získává: Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha za barvu hlasu v částce 5.000,- Kč. Součástí ceny je křišťálová koule, jejímž autorem je Jiří Fryč. Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti a předává Regina Szymiková

Cenu získává: Joo-Anne Bitter (Německo)

 

Cena Saské Mozartovy společnosti z Chemnitz a pana Georga Fischera (Německo) za nejlepší interpretaci Mozartovy árie s částkou 15.000 Kč. Cenu udílí pánové Georg Fischer, ředitel Verlag-Bergstrasse Annaberg a Franz Streuber, ředitel Sächsische Mozart Gesellschaft e. V.

Cenu získává: Sonja Šarić (Srbsko) za interpretaci árie Dony Anny z Mozartovy opery Don Giovanni

 

Cena Bel Canto Clubu a Magdalény Hajóssyové za krásný zpěv s částkou 4.000,- Kč.

Cenu získává: Petra Vondrová (ČR)

 

Cena Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety ve výši 5.000,- Kč za nejlepší interpretaci operní árie Antonína Dvořáka. Cenu udílí z pověření paní Evy Blahové porota.

Cenu získává: Alžběta Vomáčková za interpretaci árie Ježibaby z Dvořákovy opery Rusalka

 

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon v částce 5.000,- Kč a stejnou částkou honorované vystoupení na koncertu v Kutné Hoře v rámci festivalu Operní týden v červnu 2013.

Cenu získává: Gabrijela Ubavic (Srbsko)

 

Cena Magdalény Hajóssyové za interpretaci písně 20. století s částkou 2.000 Kč.

Cenu získává: Jan Janda za interpretaci písní Adama Dědiče

 

Cena společnosti AXXOS Hotels & Resorts, víkendový pobyt pro 2 osoby v některém z hotelů AXXOS Hotels & Resorts, udílí generální ředitel společnosti p. Jan Motlík.

Cenu získává: Jaroslav Šaroun (ČR)

 

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod - víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň. Udílí ředitel společnosti Jiří Sluka.

Cenu získává: Thomas Cadenbach (Německo)

 

Cena p. Young-Chul Choie za vynikající klavírní doprovod - skleněná váza

Cenu získává: Eva Kulichová (ČR)

 

Cena divácké poroty - předal PhDr. Zdeněk Musil, zastupitel města Karlovy Vary a člen dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka.

Cenu získávají: Sonja Šarić (Srbsko) - kategorie Junior a Michaela Gemrotová (ČR) - kategorie Opera