Výsledky 2013

Print

 

KATEGORIE PÍSEŇ

 

I. cena        Felix Rumpf (Německo)                                  20.000 Kč

Garantem I. ceny v kategorii PÍSEŇ je Český rozhlas.

II. cena       Olga Jelínková (ČR)                                        10.000 Kč

III. cena      Kornel Maciejowski (Polsko)                           5.000 Kč

                   Kristýna Vylíčilová (ČR)                                   5.000 Kč

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 2. (finálovém) kole:

Anita Jirovská (ČR)

Anne Lütje (Německo)

Alena Nevimová (ČR)

Tereza Nováková (ČR)

 

 

KATEGORIE JUNIOR

 

ŽENY / Women

I. cena            Eliška Gattringerová (ČR)                          20.000 Kč

Garantem I. ceny kategorie JUNIOR ženy je Galerie MIRO Praha.

II. cena           Ksenia Khovanova (Rusko)                       10.000 Kč

                       Michaela Kušteková (Slovensko)              10.000 Kč   

III. cena          NEBYLA UDĚLENA                                        5.000 Kč 

                                                  

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. (finálovém) kole

Alexandra Danilova (Rusko)

Tereza Hořejšová (ČR)

Aiste Pilibavičiute (Litva)

 

 

MUŽI / Men

I. cena            Mykhailo Malafii (Ukrajina)                     20.000 Kč

II. cena           Petr Nekoranec (ČR)                               15.000 Kč                                                                                      

III. cena          NEBYLA UDĚLENA                                  10.000 Kč

 

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 2. (finálovém) kole

Kornel Maciejowski (Polsko)

Jérémie Schütz (Francie)

 
 

 

KATEGORIE OPERA

 

ŽENY / WOMEN

I. cena            Gabrijela Ubavić (Srbsko)                       30.000 Kč

II. cena           Marta Reichelová (ČR)                            15.000 Kč

III. cena          Ingrida Gápová (Slovensko)                   10.000 Kč

 

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. kole

Qestra Mulqueeny (Austrálie)

Diliafruz Sabitova (Baškirsko)

Petra Vondrová (ČR)


 

MUŽI / MEN

Garantem kategorie OPERA muži je společnost NATLAND GROUP.

I. cena            Alexandr Bezrukov (Rusko)                   30.000 Kč

II. cena           Felix Rumpf (Německo)                          15.000 Kč

III. cena          Luboš Skala (ČR)                                    10.000 Kč    

 

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. kole

Emerik Malandain (Švédsko)

 

 

Zvláštní ohodnocení a ceny


Cena primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka nejlépe bodově ohodnocenému účastníkovi soutěže.

Cenu udílí Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary

Cenu získává Gabrijela Ubavić (Srbsko)

 

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách. V roce 2013 byly uděleny:


Cena Národního divadla v Praze: nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezónách 2014-2015.

Cenu udílí ředitelka opery Národního divadla Mgr. Silvia Hroncová.

Cenu získávají Michaela Kušteková (Slovensko) a Gabrijela Ubavić (Srbsko)

 

Cena Národního divadla Brno: hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezónách 2014-2015.

Cenu udílí dramaturg opery Národního divadla Brno pana MgA. Tomáš Pilař.

Cenu získává Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Slovenského národného divadla v Bratislavě: hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě v sezónách 2014-2015.

Cenu udílí generální ředitel opery p. Marián Chudovský.

Cenu získávají Ingrida Gápová (Slovensko) a Marta Reichelová (ČR)     

 

Cenu Divadla F. X. Šaldy v Liberci: hostování v operním představení Divadla F. X. Šaldy v Liberci v sezónách 2014-2015.

Cenu udílí pan Martin Otava, ředitel Divadla F.X. Šaldy.

Cenu získává Olga Jelínková (ČR)

 

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni: nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezónách 2014-2015.

Cenu udílí umělecký šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni PhDr. Ilja Šmíd.

Cenu získává Luboš Skala (ČR)

 

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro: nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2014 nebo 2015.

Cenu udílí Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu.

Cenu získává Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Českého rozhlasu s garancí finanční odměny ve výši 20.000,- Kč nositeli 1. ceny v kategorii PÍSEŇ.

Součástí ceny je natočení části soutěžního vystoupení v Českém rozhlase - studiu Plzeň.

Cenu udílí PhDr. Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň.

Cenu získává Felix Rumpf (Německo)

 

Cena Jarmily Novotné nejmladší oceněné české účastnici III. kola. Součástí ceny je pozvání k vystoupení na Festivalu Jarmily Novotné v Lítni.

Cenu udílí pan George Daubek, syn Jarmily Novotné.

Cenu získává Tereza Hořejšová (ČR)

 

Cena Otakara Mařáka s částkou 5.000 Kč. Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany.

Cenu udílí dr. Václav Němec a doc. Lidmila Němcová.

Cenu získává Petr Nekoranec (ČR) s přizváním Terezy Hořejšové (ČR) a Elišky Gattringerové (ČR)

 

Cena Společnosti A. Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000,- Kč.

Cenu získává Petr Nekoranec (ČR) za Dvořákovu píseň č. 4 z cyklu Písně milostné

 

Cena Antonína Dvořáka – za interpretaci Dvořákova díla – částka 5.000,-Kč

Cenu udílí vnuk a pravnuk slavného skladatele Antonín Dvořák III a Antonín Dvořák IV.

Cenu získává Michaela Kušteková (Slovensko) za árii Dvořákovy Rusalky

 

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler 2014

Cenu udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera Doc. PhDr. Jiří Štilec CSc.

Cenu získávají Tereza Nováková (ČR) a Felix Rumpf (Německo)

 

Cena Karlovarského symfonického orchestru - vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2014/2015.

Cenu udílí ředitel KSO MgA. Šimon Kaňka.

Cenu získává Marta Reichelová (ČR)

 

Cena Českého národního orchestru nejlepšímu interpretovi dle výběru poroty - účinkování na závěrečném koncertu

festivalu Prague Proms 2014.

Cenu získává Michaela Kušteková (Slovensko)

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje PeadDr. Josefa Novotného nositeli první ceny kategorie PÍSEŇ,

jarní koncert 2014 v Galerii umění v Karlových Varech. Cenu předal náměstek hejtmana PhDr. Oleg Kalaš.

Cenu získává Felix Rumpf (Německo)

 

Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou nositeli třetí ceny kategorie PÍSEŇ,

kterou udílí předseda Kruhu přátel hudby Ing. Vojen Očenášek.

Cenu získávají Kornel Maciejowski (Polsko) a Kristýna Vylíčilová (ČR) 

 

Cena Galerie MIRO Praha nositeli 1. ceny oboru JUNIOR ŽENY s částkou 20.000,- Kč,.

Cenu udílí ředitel Galerie MIRO PhDr. MgA. Miro Smolák. Součástí ceny je obraz.

Cenu získává Eliška Gattringerová (ČR)    

 

Cena Nachtigall Artists Management – nejlepšímu evropskému muži – v částce 10.000 Kč.

Cenu udílí Alena Nachtigalová, ředitelka společnosti.

Cenu získává Petr Nekoranec (ČR)

 

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000,- Kč.

Cenu udílí Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy.

Cenu získává Marta Reichelová (ČR)

 

Cena Josefa Hercla za nejlepší interpretaci árie z období vrcholného baroka s důrazem na duchovní tvorbu s částkou 5.000,- Kč.

Cenu udílí Lucie Kábelová, předsedkyně Společnosti Josefa Hercla.

Cenu získává Felix Rumpf (Německo)

 

Cena Carangelo Belcanto Academy I. - za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru,

určená českým a slovenským účastníků soutěže. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získává Marta Reichelová (ČR)

 

Cena Carangelo Belcanto Academy II., která zahrnuje pozvání na Mistrovské pěvecké kurzy v Karlových Varech v březnu 2014.

Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získávají Petr Nekoranec (ČR) a Tereza Nováková (ČR)

 

Cena za nejpůsobivější umělecké výkony po celou dobu soutěže s částkou 4.000 Kč.

Cenu udílí paní Sněžana Stamenkovič.

Cenu získává Ingrida Gápová (Slovensko)

 

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha za barvu hlasu v částce 5.000,- Kč. Součástí ceny je křišťálová koule, jejímž autorem je Jiří Frič.

Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, profesorka Jiřina Marková-Krystlíková a Mgr. Regina Szymiková. 

Cenu získává Diliafruz Sabitova (Baškirsko)

 

Cena Saské Mozartovy společnosti z Chemnitz a pana Georga Fischera (Německo) za nejlepší interpretaci Mozartovy árie

s částkou 15.000 Kč. Cenu udílí pan Georg Fischer, ředitel Verlag-Bergstrasse Annaberg.

Cenu získává Ingrida Gápová (Slovensko) za árii Zuzanky z Mozartovy opery Figarova svatba

 

Cena Magdalény Hajóssyové za krásný zpěv s částkou 5.000,- Kč.

Cenu udílí Magdaléna Hajóssyová.

Cenu získává Ingrida Gápová (Slovensko)

 

Cena Bel Canto Clubu s částkou 5.000,- Kč za interpretaci písně nebo árie v kompozičním stylu 20. a 21. století

Cenu získává Miroslava Časarová (ČR) za Kozakurovy Dvě sovy

 

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon v částce 5.000,- Kč a stejnou částkou honorované vystoupení

na koncertu v Kutné Hoře v rámci festivalu Operní týden v červnu 2014.

Cenu získává Ingrida Gápová (Slovensko)

 

Cena společnosti AXXOS Hotels & Resorts, víkendový pobyt pro 2 osoby v některém z hotelů AXXOS Hotels & Resorts.

Cenu udílí generální ředitel společnosti p. Jan Motlík.

Cenu získává Mgr.art. Jordana Palovičová ArtD.

  

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod - víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň.

Cenu udílí ředitel společnosti Jiří Sluka.

Cenu získává Doc. Katarína Bachmannová

 

Cena divácké poroty - předal PhDr. Zdeněk Musil, zastupitel města Karlovy Vary a člen dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka.

Cenu získávají v kategorii JUNIOR Aiste Pilibavičiute (Litva)  a v kategorii OPERA Gabrijela Ubavić (Srbsko)