Výsledky 2007

Print
Kategorie Junior
ŽenyMuži
I.cena: Anna GORBACHEVA, Rusko I.cena: neudělena
II.cena: Lucie SILKENOVÁ, ČR II.cena: Jiří BRÜCKLER, ČR
Peter MAZALÁN, Slovensko
III.cena: Daria ROSICKAJA, Rusko III.cena: Tomáš ŠELC, Slovensko
Čestná uznání za účast ve III.kole
Martina ŠNYTOVÁ, ČR
Klaudia VAŠINOVÁ, Slovensko
Sergej ZARICKYI, Ukrajina
Won YONG-KI, Jižní Korea
Kategorie Opera
ŽenyMuži
I.cena: Saida SHARIFALIEVA, Ázerbajdžán I.cena: Soongoo LEE, Jižní Korea
II.cena: Helena SZABÓOVÁ, Slovensko
Petra ZÁHUMENSKÁ, Slovensko
II.cena: Jakub PUSTINA, ČR
III.cena: Yukiko Kinjo ŠREJMOVÁ, Japonsko
Leona KELLERBAUER, ČR
III.cena: Ji Hwan YOON, Jižní Korea
Čestná uznání za účast ve 3.kole
Ilya HOUZICH, Bělorusko
Juraj NOCIAR, Slovensko
Absolutní vítěz
Soongoo LEE, Jižní Korea
Kategorie Píseň
I.cena: Tomáš ŠELC, Slovensko
II.cena: Leona KELLERBAUER, ČR
III.cena: Daria ROSICKAJA, Rusko
Čestná uznání za účast ve II. (finálovém) kole
Karolina FERENC, Maďarsko
Dominika KOPECKÁ, ČR
Evgenia SABADYSHINA, Rusko
Zvláštní ceny pro rok 2007
Cena Národního divadla v Praze
Pozvání k prezentaci svého uměleckého výkonu na půdě Národního divadla v Praze dne 14.12.2007 s možností hostování ve vybrané roli na scéně Národního divadla v Praze v sezónách 2008-2010.
Cenu získává: Helena SZABÓOVÁ, Slovensko
Petra ZÁHUMENSKÁ, Slovensko
Cena Státní opery Praha
hostování v operním představení v sezónách 2008-2010.
Cenu získává: Ji Hwan YOON, Jižní Korea
Cena Národního divadla v Bratislavě
hostování na scéně Národního divadla v Bratislavě v sezónách 2008-2010.
Cenu získává: Soongoo LEE, Jižní Korea
Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě
v lednu nebo únoru 2008 s možností hostování ve vybrané roli v sezónách 2008-2010
Cenu získává: Anna GORBACHEVA, Rusko
Cena Národního divadla v Brně
hostování v operním představení v sezónách 2008-2010
Cenu získává: Helena SZABÓOVÁ, Slovensko
Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
nastudování a hostování v operním představení stávajícího repertoáru sezóny 2008 – 2010
Cenu získává: Saida SHARIFALIEVA, Ázerbajdžán
Saida SHARIFALIEVA, Ázerbajdžán
Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni
hostování v operním představení v sezónách 2008-2010
Cenu získává: Helena SZABÓOVÁ, Slovensko
Cena Státního divadla Košice
hostování v operním představení v sezónách 2008-2010
Cenu získává: Helena SZABÓOVÁ, Slovensko
Cena opery Mozart Praha
za nejlepší interpretaci Mozartovy árie: hostování v inscenaci Opery Mozart Praha a finanční částku 15.000,-- Kč
Cenu získává: Yukiko Kinjo ŠREJMOVÁ, Japonsko
Cena společnosti Seouloratorio
koncertní vystoupení v jihokorejském Soulu
Cenu získává: Saida SHARIFALIEVA, Ázerbajdžán
Cena Galerie MIRO Praha
nositeli 1. ceny kategorie JUNIOR ženy
Cenu získává: Anna GORBACHEVA, Rusko
Cena Jarmily Novotné
s částkou 5.000,-- Kč nejmladší české účastnici III. kola
Cenu získává: Martina ŠNYTOVÁ, ČR
Cena Viléma Zítka
s částkou 5.000,-- Kč nejmladšímu českému účastníkovi III. kola
Cenu získává: Jiří BRÜCKLER, ČR
Cena Českého rozhlasu Praha
za nejlepší interpretaci díla českého skladatele, které vzniklo po roce 1950, s částkou 12.000,-- Kč a natočení oceněného výkonu v rozhlasovém studiu.
Cenu získává: Dominika KOPECKÁ, ČR
Cena Asociace korejsko-českého přátelství
za nejlepší interpretaci liturgické písně
Cenu získává: Dominika KOPECKÁ, ČR
Cena hejtmana Karlovarského kraje
udílí JUDr. Josef Pavel pro nositele první ceny kategorii PÍSEŇ
Cenu získává: Tomáš ŠELC, Slovensko
Cena Společnosti A. Dvořáka a Muzea A. Dvořáka
za nejlepší interpretaci Dvořákovy tvorby s částkou 5.000,-- Kč.
Cenu získává: Tomáš ŠELC, Slovensko
Cena Nadačního fondu A. Dvořáka pro mladé interprety
za nejlepší interpretaci operní árie A. Dvořáka s částkou 5.000,-- Kč.
Cenu získává: Ji Hwan YOON, Jižní Korea
Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou
kterou udílí předseda Kruhu přátel hudby Ing. Vojen Očenášek.
Cenu získává: Daria ROSICKAJA, Rusko
Cena Společnosti Josefa Hercla
s částkou 5.000,-- Kč za nejlepší interpretační výkon v oboru duchovní tvorby.
Cenu získává: Jiří BRÜCKLER, ČR
Jozef BRINZÁK, ČR
Cena hudebního nakladatelství Editio Bärenreiter Praha
s částkou 1.000,-- Kč ve formě darovacích poukázek
Cenu získává: nositelé 1. cen v jednotlivých kategoriích
Diplom za vynikající klavírní doprovod a současně cenu hotelu Olympia Karlovy Vary
víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Olympia
Cenu získává: Martina HUSSMANN