Výsledky 2018

Печать

OPERNÍ NADĚJE ŽENY / OPERA HOPES WOMEN

                     

1. cena - Cena Magdalény Blahušiakové v částce 5000 Kč

cenu získává   Monika Machovičová (Česká republika)  

                    

2. cena - Cena Reginy Szymikové v částce 3000 Kč     

cenu získává   Anna Tetruashvili (Izrael)

                    

2. cena v částce 3000 Kč        

cenu získává  Karolína Levková (Česká republika)  

                    

3. cena - Cena Ing. RNDr. Václava Němce, CSc. a doc. Lidmily Němcové v částce 1500 Kč

cenu získává  Kristýna Grösslová (Česká republika)  

                    

3. cena v částce 1500 Kč        

cenu získává  Inka Kořínková (Česká republika)  

                     

Čestné uznání  Veronika Vandová  (Česká republika)  

                     

        

                                             

OPERNÍ NADĚJE MUŽI / OPERA HOPES MEN

                     

1. cena - Cena Magdalény Hajóssyové v částce 5000 Kč

cenu získává Radek Martinec (Česká republika)  

                    

2. cena - Cena Daniely Štěpánové Šimůnkové v částce 3000 Kč

cenu získává Ondřej Benek (Česká republika)  

                    

3. cena - Cena Ing. RNDr. Václava Němce, CSc. a doc. Lidmily Němcové v částce 1500 Kč    

cenu získává Vojtěch Pošvář (Česká republika)

                     

3. cena v částce 1500 Kč        

cenu získává Martin Kreuz (Česká republika)  

                     

Součástí hlavních cen v kategorii OPERNÍ NADĚJE je titul laureáta a pozvání

na soutěžní dny 53. MPSAD s úhradou ubytování pořadatelem soutěže

(1. ceny dvě noci, 2. a 3. ceny jednu noc) ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Kriváň.

Pokud si soutěžící zvolí závěrečný den soutěže, bude součástí ceny také čestná vstupenka na závěrečný koncert 53. MPSAD.

 

           

                                                            

PÍSEŇ / SONG

                    

1. cena / 1. Prize        

cenu získává Daria Rositskaia(Ruská federace)      

                     

2. cena / 2. Prize  Cena Nadace Český hudební fond    

cenu získává Tadeáš Hoza (Česká republika)                   

                     

3. cena / 3. Prize        

cenu získávají Teaa An (Jižní Korea) a Laura Teivane (Lotyšsko)                                                   

                               

Čestná uznání | Honorary mentions:

Lucie Kaňková (Česká republika)

Zuzana Kopřivová (Česká republika)

Kristýna Kůstková (Česká republika)

Eliška Zajícová (Česká republika)               

                       

                                                                  

JUNIOR ŽENY / WOMEN

                      

1. cena / 1. Prize  20.000 Kč - Cena GALERIE MIRO

Cenu získává Linda Mellenová (Slovensko)

                       

 2. cena / 2. Prize 10.000 Kč - Cena Josefa Hercla, udělená u příležitosti výročí jeho nedožitých 90. narozenin

Cenu získává Kristýna Kůstková (Česká republika)

                       

3. cena / 3. Prize 5.000 Kč - Cena Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety

Cenu získává Linda Kunclová (Česká republika)

                       

Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají

Kristina Kazarian (Arménie)

Veronika Kaiserová (Česká republika)

                                           

       

                                                           

JUNIOR MUŽI / MEN

                      

1. cena / 1. Prize  20.000 Kč

Cenu získává Tadeáš Hoza (Česká republika)

                       

2. cena / 2. Prize  10.000 Kč

Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

                       

3. cena / 3. Prize  5.000 Kč

NEBYLA UDĚLENA / NOT AWARDED

                       

Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají

Adam Nádler (Slovensko)

 

 

  

OPERA ŽENY / WOMEN

                      

1. cena / 1. Prize  25.000 Kč - Cena Sharon Chmel Resch (USA)

Cenu získává  Li Keng (Tchaj-wan)

                       

2. cena / 2. Prize  15.000 Kč

Cenu získává  Daria Rositskaia (Ruská federace)

                       

3. cena / 3. Prize  7.000 Kč - Cena Kruhu přátel hudby Dvořákova kraje Kralupy nad Vltavou

Cenu získává   Laura Teivane (Lotyšsko)

                       

Čestné uznání za účast ve finálovém kole získává

Eva Bodorová (Slovensko)

Teaa An (Jižní Korea)

Valentyna Halushko (Ukrajina)

Petra Vondrová (Česká republika)

                       

                         

OPERA MUŽI / MEN

                      

1. cena / 1. Prize  25.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.

Cenu získává  Beom Seok Choi (Jižní Korea)

                       

2. cena / 2. Prize  15.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.

Cenu získává  Hongyu Chen (Čína)

                       

3. cena / 3. Prize   7.000 Kč - Cena GATTINO PRODUCTIONS s.r.o.

Cenu získávají  Andrii Kharlamov (Ukrajina)  a  Janusz Žak (Polsko)  

                                                         

Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají

Alexandr Mikhalev (Ruská Federace)

                       

 


 

Titul absolutního vítěze letošního ročníku získává:            Li KENG (Jižní Korea)

 


 

                      

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2018 

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování

nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách. V roce 2018 budou uděleny:

                       

Cena Národního divadla v Praze – nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze

v sezóně 2019 nebo 2020. Cenu udílí ředitelka Opery ND Mgr. Silvia Hroncová

Cenu získává  Daria Rositskaia (Ruská federace)

                       

Cena Národního divadla Brno – hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezóně 2019

nebo 2020. Cenu udílí šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery MgA. Jiří Heřman.

Cenu získává  Eva Bodorová (Slovensko)

                       

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě – hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě

v sezóně 2019 nebo 2020. Cenu udílí ředitel a šéf Opery SND Rastislav Štúr.

Cenu získává  Eva Bodorová (Slovensko)

                       

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě – nastudování operní role a hostování v operním představení

podle stávajícího repertoáru v sezóně 2018 nebo 2019. Cenu udílí ředitel divadla Jiří Nekvasil.

Cenu získává  Laura Teivane (Lotyšsko)

                       

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni – nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezóně 2019

nebo 2020. Cenu udílí generální ředitel divadla MgA. Martin Otava, Ph.D.

Cenu získává   Andrii Kharlamov (Ukrajina)

                       

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu – zástupce Českého rozhlasu

vybere jednoho z laureátů soutěže, aby ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v produkci

ČRo Vltava natočil v rámci dvou nahrávacích frekvencí operní árie odsouhlasené dramaturgií této rozhlasové stanice.

Náklady na cestu a ubytování spojené s natáčením si bude hradit laureát sám. Nahrávka se uskuteční v průběhu roku 2019

a laureátu bude poskytnuta její kopie. Podmínkou udělení této ceny je souhlas laureáta s vysíláním této nahrávky

v programu Českého rozhlasu a v rámci mezinárodní programové výměny v rámci Evropské vysílací unie EBU.

Cenu získává  Eva Bodorová (Slovensko)

                       

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro – nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro

v roce 2019 nebo 2020. Cenu udílí Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu.

Cenu získává Petra Vondrová (Česká republika)

                       

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v kategorii PÍSEŇ

v částce 10.000 Kč. Cenu udílí ředitel Nadace Bohuslava Martinů prof. Jiří Hlaváč.

Cenu získává Eliška Zajícová (Česká republika)

                       

Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého pro nejlépe umístěného českého pěvce

v kategorii Píseň v podobě nahrávky části soutěžního výkonu v doprovodu klavíru ve studiu Českého rozhlasu Plzeň.

Cenu udílí PhDr. Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň.

Cenu získává Tadeáš HOZA (Česká republika)

                       

Cena Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je vystoupení

v rámci Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Cenu udílí nezisková organizace Zámek Liteň a pan George Daubek, syn Jarmily Novotné.

Cenu získává Kristýna Kůstková (Česká republika)

                       

Cena Viléma Zítka s částkou 5.000 Kč nejmladšímu oceněnému českému účastníkovi III. kola.

Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany. Cenu udílí Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. a doc. Lidmila Němcová.

Cenu získává  Robin Červinek (Česká republika)

                       

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000 Kč.
Cenu získává  Kristýna Kůstková (Česká republika)

                       

Cena Antonína Dvořáka za interpretaci árie z opery Antonína Dvořáka. Cenu udílí Antonín Dvořák IV. - pravnuk skladatele.

Cenu získává Li Keng (Tchaj-wan)  

                       

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2019 – cenu udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera

doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc.

Cenu získává Juraj Kuchar (Slovensko)

                       

Cena Karlovarského symfonického orchestru – vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2018/2019.

Cenu udílí ředitel KSO Mgr. Petr Polívka.

Cenu získává Kristýna Kůstková (Česká republika)

                       

Cena hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové nositeli první ceny kategorie PÍSEŇ,

jarní koncert v Galerii umění v Karlových Varech v roce 2019.

Cenu získává Tadeáš HOZA (Česká republika)

                                 

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí Společnost Beno Blachuta a předává Beno Blachut,

vnuk vynikajícího českého tenoristy.

Cenu získává  Robin Červinek (Česká republika)

                       

Cena Milana Bürgera za interpretaci některé z Dvořákových Biblických písní nebo Cigánských melodií

v částce 5.000 Kč pro mužské kategorie. Cenu udílí PhDr. Jitka Slavíková.

Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

                       

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon a honorované vystoupení

na koncertu v Kutné Hoře v rámci festivalu Operní týden v červnu 2019.

Cenu získává Hongyu Chen (Čína)

                       

Cena nakladatelství Bärenreiter pro nositele 1., 2. a 3. ceny v kategorii PÍSEŇ – nakladatelství daruje

všem oceněným výtisk nového urtextového vydání Dvořákových Cigánských melodií a dárkové poukazy

na nákup notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel v celkové výši 6.000 Kč

pro všechny ceny (hodnota poukazů je odstupňována podle pořadí cen).

Cenu získávají Daria ROSITSKAIA(Ruská federace), Tadeáš HOZA (Česká republika), Teaa AN (Jižní Korea) a Laura TEIVANE (Lotyšsko)   

                       

Cena Carangelo Belcanto Academy I. za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru,

určená českým a slovenským účastníkům soutěže. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získává Kristýna Kůstková (Česká republika)

                       

Cena Carangelo Belcanto Academy II. za nejlepší interpretaci barokní árie

Cenu získává  Li Keng (Jižní Korea) za Pieta Signore

                       

Cena pěvecké třídy profesorky Sarah Meredith Livinston za nejlepší anglickou výslovnost.

Cenu získává Lucie Kaňková (Česká republika)

                       

Cena Hlasového centra Praha/MH s.r.o. za "Barvu hlasu" v částce 5.000 Kč.

Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti.

Cenu získává  Kristina Kazarian (Arménie)

                       

Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie s částkou 400 € věnovaná panem Georgem Fischerem z Aue (Německo).

Cenu získává  Daria Rositskaia (Ruská federace) za árii Sesta z opery La clemenza di Tito

                       

Cena Jana Lucemburského s částkou 2x300 € pro českého a slovenského pěvce.

Cenu inicioval a udílí pan Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise,

která se podílí na prohlubování uměleckých aktivit mezi Lucemburskem a Českou republikou.

Cenu získává Eva Bodorová (Slovensko)Robin Červinek (Česká republika)

                       

Cena Grandhotelu Ambassador Národní dům za vynikající klavírní doprovod víkendový pobyt pro dvě osoby,

cenu udílí generální ředitel Grandhotelu Ambassador Národní dům Josef Žďárek.

Cenu získává BcA. Kateřina OCHMANOVÁ (Česká republika)

                       

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod – víkendový pobyt pro dvě osoby

v hotelu Kriváň. Cenu udílí ředitel společnosti Jiří Sluka.

Cenu získává  Prof. Jaroslav ŠAROUN (Česká republika)

                      

Cena divácké poroty

Cenu získávají  Tadeáš HOZA (Česká republika) a Beom Seok Choi (Jižní Korea)      

   

                                          

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.