Podmínky

Vytisknout

56. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ

ANTONÍNA DVOŘÁKA

Karlovy Vary   *   04. - 11. 11. 2022

 

A.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

1) Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (dále jen MPSAD) je mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců, kterou vyhlašuje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., se sídlem na adrese Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary (dále jen MPCAD, o.p.s.).

 

2) Ředitel MPCAD, o.p.s. Alois Ježek je zároveň ředitelem soutěže. Výkonným orgánem soutěže je sekretariát, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

3) Soutěž je vyhlášena soutěž v těchto kategoriích:

JUNIOR ženy i muži do 24 let, včetně (nar. v roce 1998 a mladší)

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

OPERA ženy i muži do 35 let, včetně (nar. v roce 1987 a mladší)

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

PÍSEŇ ženy i muži do 35 let, včetně (nar. v roce 1987 a mladší)

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

OPERNÍ NADĚJE – ženy i muži od 16 do 20 let, včetně (nar. mezi lety 2006 až 2002)

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

 

Soutěžící mohou soutěžit v jedné ze soutěží nebo maximálně ve dvou, a to v následujících kombinacích:

JUNIOR + PÍSEŇ, OPERA + PÍSEŇ, OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ

Soutěž není v roce 2022 otevřena pro obor kontratenor.

 

 

B. POROTA

1) Soutěž má dvě odborné poroty: samostatnou porotu pro kategorii OPERNÍ NADĚJE a samostatnou porotu pro ostatní kategorie.

2) Obě poroty jmenuje ředitel soutěže a MPCAD, o.p.s.

3) Rozhodnutí porot jsou konečná. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená.

4) Odborné poroty ani vedení soutěže neuvádí ani nesdělují soutěžícím důvody svého rozhodnutí.

5) Vznikne-li spor o výklad soutěžního řádu, bude řešen ředitelem soutěže.

 

C. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Maximální počet soutěžících v jednotlivých kategoriích je čtyřicet. Po naplnění kapacity dané kategorie bude příjem přihlášek do této kategorie ukončen.
 2. Před zahájením soutěže prokáže kandidát totožnost a věk.
 3. Nositelé prvních cen se nemohou přihlásit do oboru, ve kterém zvítězili v předcházejících letech.
 4. Pořadí soutěžících a jejich vystoupení se určuje losováním.
 5. Soutěžící předstupuje k soutěžnímu výkonu ve společenském oděvu.
 6. Zpívání zpaměti je podmínkou (včetně barokní árie).
 7. Podmínkou je interpretace v originální jazykové verzi.
 8. Písně Antonína Dvořáka musí být předneseny pouze v českém jazyce.
 9. Pořadí skladeb jednotlivých kol soutěžního vystoupení si určí soutěžící sám, a to nejpozději při registraci.
 10. Laureáti a vítězové kategorií JUNIOR a OPERA vystoupí na Závěrečném koncertu s orchestrem v pátek 11. 11. 2022.
 11. Nositelé cen jsou v případě vyzvání pořadatelem soutěže povinni uskutečnit v době do 3 let od skončení soutěže pro MPCAD, o.p.s. jedno vystoupení za symbolický honorář a úhradu cestovních a pobytových nákladů. 
 12. Poroty mohou ve výjimečných případech přerušit vystoupení kandidáta v I. kole. Toto ukončení se týká jednoho soutěžního úkolu I. kola.
 13. Ředitel soutěže a odborné poroty mohou nejpozději den předem rozhodnout o vypuštění nejvýše jednoho soutěžního úkolu I. a II. kola všech soutěží. 
 14. U všech kategorií postupuje do dalšího kola zpravidla polovina účastníků předcházejícího kola.

Podpisem přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

  

D.  CENY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Na základě bodových výsledků rozhodne porota o umístění a udělení cen a diplomů. Porota má právo sloučit nebo rozdělit ceny s výjimkou 1. cen, které jsou nedělitelné. Při rozhodnutí poroty o dělení některé ceny pro dva nebo tři pěvce, může být částka určená pro tuto cenu rozdělena dle finančních možností pořadatele. Porota nemusí přiznat umístění nebo udělit cenu, jestliže výkon nedosáhl žádoucí úrovně.

 

PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen

1. cena     20.000 Kč

2. cena     10.000 Kč

3. cena       6.000 Kč

 

JUNIOR ženy

1. cena     20.000 Kč

2. cena     10.000 Kč

3. cena       6.000 Kč

 

JUNIOR muži

1. cena     20.000 Kč

2. cena     10.000 Kč

3. cena       6.000 Kč

 

OPERA ženy

1. cena     25.000 Kč

2. cena     15.000 Kč

3. cena       8.000 Kč

 

OPERA muži

1. cena     25.000 Kč

2. cena     15.000 Kč

3. cena       8.000 Kč

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

1. cena       6.000 Kč

2. cena       4.000 Kč

3. cena       3.000 Kč

 

OPERNÍ NADĚJE MUŽI

1. cena       6.000 Kč

2. cena       4.000 Kč

3. cena       3.000 Kč

 

Ceny v hodnotě 10.000 Kč a více (také v případě kumulace cen) budou zdaněny dle zákona daní ve výši 15%.

 

  

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2022

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách. V roce 2022 budou uděleny:

Cena Národního divadla v Praze

Cena Národního divadla Brno

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni

Cena Národního divadla V Bělehradě

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického rozhlasu Českého rozhlasu

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro

Cena Nadace Bohuslava Martinů

Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého

Cena ředitele Pražské konzervatoře Petra Čecha, MgA. ArtD.

Cena dirigenta Františka Drse

Cena Jarmily Novotné

Cena Viléma Zítka

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha

Cena Antonína Dvořáka

Cena Gustava Mahlera

Cena Karlovarského symfonického orchestru

Cena hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka

Cena Hudební společnosti Mahler v Humpolci

Cena nakladatelství Bärenreiter pro nositele 1., 2. a 3. ceny v kategorii PÍSEŇ

Cena Beno Blachuta

Cena Josefa Hercla

Cena Milana Bürgera

Cena Carangelo Belcanto Academy I. a II.

Cena Evy Randové za interpretaci operní árie

Cena pražskoamerických přátel karlovarské pěvecké soutěže. Cenu udílí Dr. David Beveridge a Dr. James Cool.

Cena Jana Lucemburského. Cenu udílí Geoffrey Piper z Lucemburska.

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha

Cena za nejlepší interpretaci árie německého skladatele 18. nebo 19. století věnovaná panem Georgem Fischerem z Německa

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s.

Cena divácké poroty

   

 

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.

  

E.  ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

Pátek 4. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:00 – 16:30

I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

   

Pátek 4. 11. 2022 / Hotel KRIVÁŇ / 20:30

Zahájení 56. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA

Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE

  

Sobota 5. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

I. kolo kategorie JUNIOR

  

Neděle 6. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

I. kolo kategorie OPERA

  

Pondělí 7. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30

II. kolo kategorie JUNIOR

  

Úterý 8. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30

II. kolo kategorie OPERA

  

Středa 9. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ

I. a II. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 18:30

   

Čtvrtek 10. 11. 2022 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 – 18:00

Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA

Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

   

Čtvrtek 10. 11. 2022 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00

Slavnostní vyhlášení výsledků

  

Pátek 11. 11. 2022 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 19:00

Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen

Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

   

Změna v upřesnění časových dispozic začátků a konců jednotlivých soutěžních kol vyhrazena!

    

 

    

 

F. soutěžní úkoly 2022

Pořadatel současně s podmínkami soutěže vydává repertoárovou přílohu, která je doporučením nebo orientací při výběru některých soutěžních úkolů.

Pro III. kola oborů JUNIOR a OPERA je nutné dodržet výběr árie z této repertoárové přílohy.

 

  

OPERNÍ NADĚJE

 

Kategorie OPERNÍ NADĚJE je určena budoucím operním a koncertním pěvcům, studentům konzervatoří, hudebních gymnázií apod. Kategorii hodnotí samostatná porota.

Kategorie OPERNÍ NADĚJE bude probíhat ve dvou kolech v jednom dni a bude po prvém kole vylučovací. Do druhého kola soutěže postoupí cca polovina soutěžících z kola prvního na základě bodového hodnocení poroty.

   

I. kolo – do 9 minut

 1. Píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího.
 2. Vokální dílo autora italského baroka (G. G. Carissimi, M. A. Cesti, A. Scarlatti, A. Caldara, B. Marcello. G. B. Pergolesi, G. Giordani, aj.) nebo G. F. Händela.

II. kolo – do 10 minut

 1. Jedna operní árie dle výběru soutěžícího.
 2. Jedna umělá píseň dle výběru soutěžícího.

   

PÍSEŇ

    

Soutěžící v oboru PÍSEŇ nemohou opakovat stejnou píseň v jednotlivých úkolech obou soutěžních kol této kategorie. Pokud si soutěžící pro 2. úkol II. kola zvolí píseň Antonína Dvořáka, musí být tato píseň z cyklu rozdílného od cyklu, z nějž přednesl píseň ve 2. úkolu I. kola. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie JUNIOR, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

  

I. kolo – do 12 minut

  

1) Píseň z díla F. Schuberta, J. Brahmse nebo R. Schumanna, C. Loeweho, H. Wolfa, G. Mahlera a R. Strausse v tištěném originále pro jednotlivé hlasové obory.

 

  

2) Píseň z cyklu Antonína Dvořáka z uvedeného výběru v tištěném originále pro daný hlasový obor zpívaná v českém jazyce:

            Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor: č. 1 nebo 6

            Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas: č. 4 nebo 5

            Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie: č. 4 nebo 7

            Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton: č. 2 nebo 3

    

3) Libovolná píseň českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího z 19. nebo 20. století.

     

Finále II. kolo – do 12 minut

 

1) Píseň ruského, francouzského nebo polského skladatele v kompozičním stylu romantismu 19. století nebo 20. století v tištěném originále.

 

2) Píseň z cyklu Antonína Dvořáka – z uvedeného výběru v tištěném originále pro daný hlasový obor zpívaná v českém jazyce:

a)    Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor

    b)    Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas

c)    Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie

d)    Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton

e)   Písně, op. 2, na texty G. Pflegra-Moravského – soprán, tenor

f)     V národním tónu, op. 73 – pro vyšší a nižší hlas

nebo

píseň z cyklu Bohuslava Martinů – výběr podle hlasových kategorií v tištěném originále

a) Tři písně na básně Apollinairovy H 197 / střední hlas

b) Dvě písně na texty negerské poezie H 226 / střední hlas

c) Nipponari. Sedm písní pro ženský hlas H 68 / alt

3) Píseň nebo část cyklu v kompozičním stylu 20. nebo 21. století dle vlastního výběru s délkou minimálně 4 minuty, maximálně 6 minut.  

Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice 19. století (např. písně G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova,

rané písně A. Berga apod.).

Okruh vhodných autorů pro výběr díla v kompozičním stylu 20. nebo 21. století nejdete
na www. singingcompetition.eu.

     

  

JUNIOR

    

Soutěžící v oboru JUNIOR nemohou opakovat stejnou píseň či árii v jednotlivých úkolech prvních dvou soutěžních kol kategorie JUNIOR. Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie PÍSEŇ, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně. Soutěžící v oboru JUNIOR naopak může ve III. kole opakovat árii, kterou zpíval v I. nebo II. kole. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

   

I. kolo – do 12 minut

    

1)   Povinná píseň z cyklu Antonína Dvořáka v originální tónině a v českém jazyce:

soprán:            Písně milostné, op. 83 – č. 2 „V tak mnohém srdci mrtvo jest“

                         nebo V národním tónu, op. 73 – č. 1 „Dobrú noc“

mezzosoprán, alt: Biblické písně, op. 99 – č. 10 „Zpívejte Hospodinu píseň novou“

                        nebo V národním tónu, op. 73 – č. 3 „Ach není, není tu“

tenor:               Písně milostné, op. 83 – č. 3 „Kol domu se teď potácím“

                        nebo Cigánské melodie, op. 83 č. 2 „Aj kterak trojhranec můj"

baryton:           Cigánské melodie, op. 55 – č. 6 „Široké rukávy“

                        nebo Biblické písně, op. 99 - č. 8 „Popatřiž na mne a Smiluj se nade mnou!“

bas:                 Biblické písně, op. 99 – č. 1 „ Oblak a mrákota“

                        nebo Biblické písně, op. 99 - č. 8 „Popatřiž na mne a Smiluj se nade mnou!“

2)  Vokální dílo z období baroka nebo klasicismu. V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

   

3)  Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího.

    

Semifinále II. kolo – do 15 minut  

1) Píseň v kompozičním stylu romantismu nebo novoromantismu 19. století v tištěném originále s možností časového přesahu vzniku díla do 1. poloviny 20. století.

2) Operní árie českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího.

    Na požádání poskytne pořadatel informace o českých áriích pro jednotlivé hlasové kategorie.

3) Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího.

      Soutěžní úkol č. 2 a č. 3 zvolí kandidát tak, aby výběr neobsahoval dvě árie skladatele stejného národa.

     

Finále III. kolo do 6 minut

Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze v originále.

    

OPERA 

   

Soutěžící v oboru OPERA nemohou opakovat stejnou árii v jednotlivých úkolech soutěžních kol kategorie OPERA. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

    

I. kolo do 12 minut

   

1)  Operní árie z období baroka nebo klasicismu. V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

2)  Árie z opery, kantáty, mše nebo oratoria Antonína Dvořáka zpívaná v originální tištěné verzi.

3)  Operní árie podle výběru soutěžícího zpívaná v originální tištěné verzi.

         

Semifinále II. kolo do 15 minut

1)  Vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.

Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice 19. století (např. vokální díla G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova, rané skladby A. Berga, L. Janáčka apod.).

Okruh vhodných autorů pro výběr díla v kompozičním stylu 20. nebo 21. století nejdete
na www. singingcompetition.eu.

 

2)  Operní árie autora 19. století podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

  

3)  Operní árie posle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

  

Finále III. kolo – do 6 minut

 

Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze – v originále.

 

 

G.   PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Zájemci o soutěž zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 01. 10. 2022 e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. spolu s portrétní fotografií a dokladem o zaplacení zápisného.

Zájemci o soutěž, korepetitoři a doprovod pocházející ze země s vízovou povinností zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 16. 09. 2022 a přiloží k ní kopii stránky s identifikačními údaji ze svého pasu.

V přihlášce je nutno uvést čitelně latinkou zvolený repertoár podle podmínek pro všechna soutěžní kola s udáním délky jeho trvání v minutách.

Podpisem přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

S ohledem na limitovaný počet účastníků v jednotlivých kategoriích doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve.

 

H.  ZÁPISNÉ

Účastníci soutěže zaplatí zápisné. Účastníkům z České republiky a Slovenské republiky poskytujeme slevu na zápisném.

OPERNÍ NADĚJE:       130 / pro účastníky z ČR 2.400 Kč a SR 100 € 

PísEň:                         170 / pro účastníky z ČR 2.500 Kč a SR 110 € 

JUNIOR:                      260 / pro účastníky z ČR 3.200 Kč a SR 130 €

OperA:                       330 / pro účastníky z ČR 4.200 Kč a SR 170 € 

V případě účasti soutěžících ve dvou oborech, poskytne pořadatel účastníkům za obor PÍSEŇ slevu.

JUNIOR + PÍSEŇ:                    325 / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 160 €

OPERA + PÍSEŇ:                     395 / pro účastníky z ČR 5.000 Kč a SR 205 € 

OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ:     210 € / pro účastníky z ČR 3.000 Kč a SR 120 €

Účastník je povinen uhradit celé zápisné včetně případného poplatku za korepetitora nejpozději do 01. 10. 2022.

Platbu je třeba provést v plné výši (bankovní poplatky hradí soutěžící).

     

V případě neúčasti ze závažných důvodů bude zápisné po odečtení manipulačního poplatku ve výši 15% vráceno na účet přihlášeného kandidáta.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Účast a registrace bude potvrzena pouze těm účastníkům, kteří pošlou kopii dokladu o zaplacení zápisného spolu s přihláškou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. eventuálně na adresu:

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.

Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary                             

Bankovní spojení:

pouze pro účastníky z České republiky a Slovenska (platby v Kč):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 514913034 / 2700

IBAN CZ4927000000000514913034                              SWIFT: BACX CZ PP

   

pro ostatní účastníky (platby v EUR):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 5149130009 / 2700

IBAN CZ7227000000005149130009                 SWIFT (BIC): BACX CZ PP

   

Majitel účtu: Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka

Adresa majitele účtu: Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

Při bankovním převodu uveďte do zprávy pro příjemce jméno soutěžícího.

 

I.   UBYTOVÁNÍ

Pro všechny kategorie – Pokud si soutěžící vyžádá rezervaci ubytování mimo termíny soutěže (např. přijede dříve nebo odjede později), organizátor mu zajistí na náklady účastníka ubytování za symbolickou cenu 500 Kč na osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 900 Kč za noc.

Poplatky za ubytování lze hradit pouze v hotovosti při registraci (nikoli platební kartou).

Hotelové snídaně formou švédských stolů si mohou zájemci z řad soutěžících ze všech kategorií a korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod zakoupit po celou dobu pobytu v recepci hotelu Kriváň.

 

 

Příjezd soutěžících kategorie OPERNÍ NADĚJE očekáváme ve čtvrtek 3. 11. 2022 s tím, že při prezenci proběhne losování pořadí. Soutěžící kategorie OPERNÍ NADĚJE mají nárok v rámci zápisného na hotelové ubytování bez snídaně z čtvrtka 3. 11. 2022 do pátku 4. 11. 2022 (do 12:00 hodin) ve dvoulůžkovém pokoji s dalším soutěžícím na náklady pořadatele. V případě dřívějšího příjezdu nebo setrvání v Karlových Varech po skončení kategorie OPERNÍ NADĚJE si hradí účastníci ubytování sami. Zájemcům o tuto možnost z řad soutěžících zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně za částku 500 Kč na osobu a noc. Tato částka bude zaplacena při prezenci.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc (vč. noci z čtvrtka 3. 11. 2022 do pátku 4. 11. 2022).

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

 

Příjezd soutěžících kategorie JUNIOR očekáváme v pátek 4. 11. 2022, pokud možno do 18:00 hod., a po dobu trvání I. kola si hradí ubytování sami, tedy do neděle 06. 11. 2022 do 12:00 hodin. Zájemcům zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně pro I. kolo za celkovou částku 1000 Kč na osobu a dvě noci. Částka bude zaplacena při prezenci v hotovosti (nikoli platební kartou).

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži).

Soutěžícím, kteří postoupili do II. kola kategorie JUNIOR, hradí pořadatel ubytování od neděle
06. 11. 2022 dále jednu noc po jejich posledním vystoupení v soutěži kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola, hradí pořadatel ubytování bez snídaně do konce soutěže, tj. do soboty 12. 11. 2022 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

 

Příjezd soutěžících kategorie OPERA očekáváme v pátek 04. 11. 2022, pokud možno do 18:00 hod., případně v sobotu 05. 11. 2022. Po dobu trvání I. kola si hradí účastníci ubytování sami, tedy do pondělí

07. 11. 2022 do 12:00 hodin. Zájemcům zajistí sekretariát soutěže rezervaci hotelového ubytování s dalším soutěžícím ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně pro I. kolo za částku 500 Kč na osobu/noc dle skutečného příjezdu. Částka bude zaplacena při prezenci v hotovosti (nikoli platební kartou).

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži). Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

Soutěžícím, kteří postoupili do II. kola kategorie OPERA, hradí pořadatel ubytování od pondělí
07. 11. 2022 dále po jednu noc po jejich posledním vystoupení v soutěži kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola, hradí pořadatel ubytování bez snídaně do konce soutěže, tj. do soboty 12. 11. 2022 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

 

 

Příjezd soutěžících kategorie PÍSEŇ předpokládáme v úterý 8. 11. 2022. Pořadatel hradí ubytování všem účastníkům kategorie PÍSEŇ z úterý 8. 11. 2022 do čtvrtka 10. 11. 2022 ve dvoulůžkovém pokoji s dalším soutěžícím bez snídaně. Oceněným soutěžícím na 1. – 3. místě kategorie PÍSEŇ hradí pořadatel ubytování bez snídaně do soboty 12. 11. 2022 dopoledne, kromě příplatku za jednolůžkový pokoj.

Pokud účastníci soutěže vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, zaplatí si při registraci u sekretariátu příplatek 400 Kč za každou noc a pokoj (bez ohledu na postup v soutěži), a to v hotovosti (nikoli platební kartou). Ubytování v jednolůžkovém pokoji je možné zajistit pouze v případě volné kapacity hotelu.

 

 

Korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod nemají hrazeno ubytování. Na jejich žádost zajistí sekretariát MPCAD ubytování za 600 Kč na osobu a noc bez snídaně při plném obsazení dvoulůžkového pokoje. V případě individuální žádosti o ubytování v jednolůžkovém pokoji může pořadatel toto zajistit dle volné kapacity hotelu za 900 Kč za noc bez snídaně.

 

    

J.  KOREPETICE

 • Školy vysílají své korepetitory na vlastní náklady.
 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie OPERNÍ NADĚJE klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 250 Kč (10 €). Částku prosíme převést na náš účet spolu se zápisným.
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie PÍSEŇ klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 400 Kč (16 €). Částku prosíme převést na náš účet spolu se zápisným. Soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit. 
 • Pořadatel zajistí zájemcům z kategorie JUNIOR a OPERA klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou ve výši 600 Kč (24 €). Částku prosíme převést na náš účet spolu se zápisným. Soutěžící zároveň přiloží k přihlášce kopie notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit. V případě, že soutěžící nepostoupí do II. kola, bude mu vráceno 300 Kč (12 €) z paušálního poplatku za korepetitora.
 • Místa, kde bude možné zkoušet s klavírem, budou oznámena při prezenci.
 • Akustiku v sále, kde bude probíhat soutěž, si lze vyzkoušet mimo soutěžní harmonogram před zahájením nebo po ukončení soutěžního dne, eventuelně v polední přestávce. Předpokládáme časový prostor cca 3 minuty pro každého pěvce.  

      

Soutěžícím doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost a péči výslovnosti cizích textů. Nesprávná výslovnost může ovlivnit hodnocení soutěžního výkonu.

Dodržení požadované dramaturgie jednotlivých soutěžních úkolů, tedy správná volba autora, hudební formy a kompozičního stylu, je nedílnou součástí hodnocení výkonu soutěžícího.

 

 

 

    

  

K. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut má platnost pro Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v roce 2022

Informace o notových materiálech písňových cyklů Antonína Dvořáka, českých operních árií nebo orientaci při přípravě soutěžního repertoáru z díla autorů v kompozičním stylu 20. a 21. století hledejte na www.singingcompetition.eu