Podmínky

Print

         57. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA

 Karlovy Vary   *   03. - 10. 11. 2023

_______________________________________________________________________________________

A.           ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1.Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (dále jen MPSAD) je mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců, kterou vyhlašuje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.,

se sídlem na adrese Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary (dále jen MPCAD, o.p.s.).

 

2.Ředitel MPCAD, o.p.s. Alois Ježek je zároveň ředitelem soutěže.

Výkonným orgánem soutěže je sekretariát, begin_of_the_skype_highlightiend_of_the_skype_highlightinge-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">3.Soutěž je vyhlášena soutěž v těchto kategoriích:

JUNIOR ženy i muži do 24 let, včetně (nar. v roce 1999 a mladší)

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

OPERA ženy i muži do 35 let, včetně (nar. v roce 1988 a mladší)

Tříkolová soutěž, finálové kolo s orchestrem

PÍSEŇ ženy i muži do 35 let, včetně (nar. v roce 1988 a mladší)

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

OPERNÍ NADĚJE – ženy i muži od 16 do 20 let, včetně (nar. mezi lety 2007 až 2003)

Dvoukolová soutěž, probíhá v jednom dni

Soutěžící mohou soutěžit v jedné ze soutěží nebo maximálně ve dvou, a to v následujících kombinacích:

JUNIOR + PÍSEŇ, OPERA + PÍSEŇ, OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ

Soutěž není v roce 2023 otevřena pro obor kontratenor.

_______________________________________________________________________________________

B.            POROTA

 

 1. Soutěž má dvě odborné poroty: samostatnou porotu pro kategorii OPERNÍ NADĚJE a samostatnou porotu pro ostatní kategorie.
 2. Obě poroty jmenuje ředitel soutěže a MPCAD, o.p.s.
 3. Rozhodnutí porot jsou konečná. Veškerá jednání porot jsou důvěrná a uzavřená.
 4. Odborné poroty ani vedení soutěže neuvádí ani nesdělují soutěžícím důvody svého rozhodnutí.
 5. Vznikne-li spor o výklad soutěžního řádu, bude řešen ředitelem soutěže.

_______________________________________________________________________________________

C.            SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 

 1. Maximální počet soutěžících v jednotlivých kategoriích je čtyřicet. Po naplnění kapacity dané kategorie bude příjem přihlášek do této kategorie ukončen.
 2. Před zahájením soutěže prokáže kandidát totožnost a věk.
 3. Nositelé prvních cen se nemohou přihlásit do oboru, ve kterém zvítězili v předcházejících letech.
 4. Pořadí soutěžících a jejich vystoupení se určuje losováním.
 5. Soutěžící předstupuje k soutěžnímu výkonu ve společenském oděvu.
 6. Zpívání zpaměti je podmínkou (včetně barokní árie).
 7. Podmínkou je interpretace v originální jazykové verzi.
 8. Písně Antonína Dvořáka musí být předneseny v českém jazyce.
 9. Pořadí skladeb jednotlivých kol soutěžního vystoupení si určí soutěžící sám, a to nejpozději při registraci.
 10. Poroty mohou ve výjimečných případech přerušit vystoupení kandidáta v I. kole. Toto ukončení se týká jednoho soutěžního úkolu I. kola.
 11. Ředitel soutěže a předseda odborné poroty mohou nejpozději den předem rozhodnout o vypuštění nejvýše jednoho soutěžního úkolu I. a II. kola všech soutěží. 
 12. U všech kategorií postupuje do dalšího kola zpravidla polovina účastníků předcházejícího kola.
 13. Laureáti a vítězové kategorií JUNIOR a OPERA vystoupí na Závěrečném koncertu s orchestrem
  v pátek 10. 11. 2023.
 14. Nositelé cen jsou v případě vyzvání pořadatelem soutěže povinni uskutečnit v době do 3 let od skončení soutěže pro MPCAD, o.p.s. jedno vystoupení za symbolický honorář a úhradu cestovních a pobytových nákladů.

Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

_______________________________________________________________________________________

D.           CENY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Na základě bodových výsledků rozhodne porota o umístění a udělení cen a diplomů. Porota má právo sloučit nebo rozdělit ceny s výjimkou 1. cen, které jsou nedělitelné. Při rozhodnutí poroty o dělení některé ceny pro dva nebo tři pěvce, může být částka určená pro tuto cenu rozdělena dle finančních možností pořadatele. Porota nemusí přiznat umístění nebo udělit cenu, jestliže výkon nedosáhl žádoucí úrovně.

PÍSEŇ – V ABSOLUTNÍM POŘADÍ MUŽŮ A ŽEN

1. cena       20.000 Kč

2. cena       10.000 Kč

3. cena         6.000 Kč

 

JUNIOR ŽENY                                                        JUNIOR MUŽI

1. cena       20.000 Kč                                         1. cena       20.000 Kč

2. cena       10.000 Kč                                         2. cena       10.000 Kč

3. cena         6.000 Kč                                         3. cena          6.000 Kč

 

OPERA ŽENY                                                         OPERA MUŽI

1. cena       25.000 Kč                                         1. cena       25.000 Kč

2. cena       15.000 Kč                                         2. cena       15.000 Kč

3. cena         8.000 Kč                                         3. cena          8.000 Kč

 

OPERNÍ NADĚJE ŽENY                                       OPERNÍ NADĚJE MUŽI

1. cena          6.000 Kč                                         1. cena          6.000 Kč

2. cena          4.000 Kč                                         2. cena          4.000 Kč

3. cena         3.000 Kč                                         3. cena          3.000 Kč

 

Ceny v hodnotě 10.000 Kč a více (také v případě kumulace cen) budou zdaněny dle zákona daní ve výši 15%.

Výplata všech finančních cen proběhne bankovním převodem na účet, který soutěžící uvede v přihlášce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2023

Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách.

V roce 2023 budou uděleny:

Cena Národního divadla v Praze

Cena Národního divadla Brno

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni

Cena Státního divadla Košice

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického rozhlasu Českého rozhlasu

Cena Českého rozhlasu Plzeň (v jednání)

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro (v jednání)

Cena ředitele Pražské konzervatoře Petra Čecha, MgA. ArtD.

Cena dirigenta Františka Drse

Cena Jarmily Novotné

Cena Viléma Zítka

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha

Cena Antonína Dvořáka

Cena Gustava Mahlera

Cena Karlovarského symfonického orchestru

Cena hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka

Cena nakladatelství Bärenreiter

Cena Hudebního spolku Mahler z Humpolce

Cena pražskoamerických přátel karlovarské pěvecké soutěže

Cena Beno Blachuta

Cena Josefa Hercla

Cena Carangelo Belcanto Academy I. a II.

Cena Evy Randové za interpretaci operní árie

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha

Cena za nejlepší interpretaci árie německého skladatele 18. nebo 19. století věnovaná

panem Georgem Fischerem a panem Gerdem Mädlerem z Německa

Cena Jana Lucemburského – udílí p. Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s.

Cena divácké poroty

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.

 

 

E.      ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE                    (změny vyhrazeny!)

 

Pátek 3. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:00 – 16:30

I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

Pátek 3. 11. 2023 / Hotel KRIVÁŇ / 20:30

Zahájení 57. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA

Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE

Sobota 4. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

I. kolo kategorie JUNIOR

Neděle 5. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30

I. kolo kategorie OPERA

Pondělí 6. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:30 – 18:30

II. kolo kategorie JUNIOR

Úterý 7. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:30 – 18:30

II. kolo kategorie OPERA

Středa 8. 11. 2023 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ

I. a II. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 18:30

Čtvrtek 9. 11. 2023 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 – 18:00

Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA

Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

Čtvrtek 9. 11. 2023 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00

Slavnostní vyhlášení výsledků

Pátek 10. 11. 2023 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 19:00

Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen

Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

_______________________________________________________________________________________

 

F.            soutěžní úkoly

Pořadatel současně s podmínkami soutěže vydává repertoárovou přílohu, která je doporučením nebo orientací při výběru některých soutěžních úkolů.

Pro III. kola oborů JUNIOR a OPERA je nutné dodržet výběr árie z této repertoárové přílohy.

Soutěžícím doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost a péči výslovnosti cizích textů. Nesprávná výslovnost může ovlivnit hodnocení soutěžního výkonu.

Dodržení požadované dramaturgie jednotlivých soutěžních úkolů, tedy správná volba autora, hudební formy a kompozičního stylu, je nedílnou součástí hodnocení výkonu soutěžícího.

Informace o notových materiálech písňových cyklů Antonína Dvořáka, českých operních árií nebo orientaci při přípravě soutěžního repertoáru z díla autorů v kompozičním stylu 20. a 21. století hledejte na www.singingcompetition.eu.

OPERNÍ NADĚJE

Kategorie OPERNÍ NADĚJE je určena budoucím operním a koncertním pěvcům, studentům konzervatoří, hudebních gymnázií apod. Kategorii hodnotí samostatná porota.

Tato soutěž bude probíhat ve dvou kolech v jednom dni a bude po prvním kole vylučovací. Do druhého kola soutěže postoupí cca polovina soutěžících z kola prvního na základě bodového hodnocení poroty.

I. kolo – do 9 minut

 1. libovolná píseň Antonína Dvořáka v tištěném vydání pro daný hlasový obor dle výběru soutěžícího
 2. vokální dílo italského barokního skladatele nebo operní árie G. F. Händela.

Finále – II. kolo – do 10 minut

 1. libovolná píseň z období romantismu
 2. libovolná operní árie

 

 

PÍSEŇ

 

Soutěžící v oboru PÍSEŇ nemohou opakovat stejnou píseň v jednotlivých úkolech obou soutěžních kol této kategorie. Pokud si soutěžící pro 2. úkol II. kola zvolí píseň Antonína Dvořáka, musí být tato píseň z cyklu rozdílného od cyklu, z nějž přednesl píseň ve 2. úkolu I. kola.

Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie JUNIOR nebo OPERNÍ NADĚJE, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

Soutěžící, kteří jsou současně přihlášení do kategorie OPERA, musí do každé kategorie zařadit rozdílné vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.

Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice
19. století (např. písně G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova, rané písně A. Berga apod.).

Okruh vhodných autorů pro výběr díla v kompozičním stylu 20. nebo 21. století najdete
na www.singingcompetition.eu.

 

 

I. kolo – do 12 minut

 1. Píseň z díla F. Schuberta, J. Brahmse nebo R. Schumanna, C. Loeweho, H. Wolfa, G. Mahlera

        a R. Strausse v tištěném originále pro jednotlivé hlasové obory.

 1. Píseň z cyklu Antonína Dvořáka z uvedeného výběru v tištěném originále pro daný hlasový obor, zpívaná v českém jazyce:

Soprán, tenor:   Písně milostné, op. 83                  č. 4 „Já vím, že v sladké naději“

                                                                                      nebo     č. 7 „V té sladké moci očí tvých“

Baryton:              Večerní písně, op. 3                       č. 2 „Mně zdálo se, žes umřela“

nebo     č. 3 „Já jsem ten rytíř z pohádky“

 

                Mezzosoprán, alt, baryton, bas: Biblické písně, op. 99                   č. 1 „Oblak a mrákota jest vůkol Něho“

                                                                                                                              nebo     č. 5 „Bože, bože, píseň novou“

 1. Libovolná píseň českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího z 19. nebo 20. století.

 

 

 

Finále II. kolo – do 12 minut

 

1.Píseň ruského, francouzského nebo polského skladatele v kompozičním stylu romantismu 19. století nebo 20. století v tištěném originále.

 

2.Píseň z cyklu Antonína Dvořáka – z uvedeného výběru v tištěném originále pro daný hlasový obor zpívaná v českém jazyce:

a)    Písně milostné, op. 83 – soprán, tenor

     b)    Biblické písně, op. 99 – mezzosoprán, alt, baryton, bas

c)    Cigánské melodie, op. 55 – všechny hlasové kategorie

d)    Večerní písně, op. 3 na text V. Hálka – baryton

e)   Písně, op. 2, na texty G. Pflegra-Moravského – soprán, tenor

f)     V národním tónu, op. 73 – pro vyšší a nižší hlas

nebo

Píseň z cyklu Bohuslava Martinů – výběr podle hlasových kategorií v tištěném originále

a) Tři písně na básně Apollinairovy H 197 / střední hlas

b) Dvě písně na texty negerské poezie H 226 / střední hlas

c) Nipponari - Sedm písní pro ženský hlas H 68 / alt

 

3.Píseň nebo část cyklu v kompozičním stylu 20. nebo 21. století dle vlastního výběru s délkou minimálně 4 minuty, maximálně 6 minut.  

JUNIOR

Soutěžící v oboru JUNIOR nemohou opakovat stejnou píseň či árii v jednotlivých úkolech prvních dvou soutěžních kol kategorie JUNIOR.

Soutěžící, kteří jsou současně přihlášeni do kategorie PÍSEŇ, musí do každé kategorie zařadit rozdílné písně.

Soutěžící v oboru JUNIOR naopak může ve III. kole opakovat árii, kterou zpíval v I. nebo II. kole. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

 

I. kolo – do 12 minut

 1. Povinná píseň z cyklu Antonína Dvořáka v originální tónině a v českém jazyce:

Soprán:                              Písně milostné, op. 83 – č. 5 „Nad krajem vévodí“

nebo     V národním tónu, op. 73 – č. 3 „Ach není, není tu“

     Mezzosoprán – alt:         Biblické písně, op. 99 – č. 7 „Při řekách babylonských“

nebo     V národním tónu, op. 73 – č. 4 „Ej, mám já koňa faku“

Tenor:                                  Písně milostné, op. 83 – č. 3 „Kol domu se teď potácím“

nebo     Cigánské melodie, op. 55 – č. 6 „Široké rukávy“

Baryton:                              Biblické písně, op. 99 – č. 4 „Hospodin jest můj pastýř“

nebo     Biblické písně, op. 99 – č. 10 „Zpívejte Hospodinu píseň novou“

Bas:                                       Biblické písně, op. 99 – č. 8 „Popatřiž na mne“

nebo     Biblické písně, op. 99 – č. 3 „Slyš, ó Bože, slyš modlitbu“

 

2. Vokální dílo z období baroka nebo klasicismu. V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

 

3. Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího

II. kolo – do 15 minut  

 1. 1.Píseň v kompozičním stylu romantismu nebo novoromantismu 19. století v tištěném originále s možností časového přesahu vzniku díla do 1. poloviny 20. století.
 1. 2.Operní árie českého autora nebo skladatele národa totožného s národností nebo státní příslušností soutěžícího.

Na požádání poskytne pořadatel informace o českých áriích pro jednotlivé hlasové kategorie.

 1. 3.Libovolná operní árie podle výběru soutěžícího.

Soutěžní úkol č. 2 a č. 3 zvolí kandidát tak, aby výběr neobsahoval dvě árie skladatele stejného národa.

 

 

Finále III. kolo do 6 minut

Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze v originále.

OPERA 

Soutěžící v oboru OPERA nemohou opakovat stejnou árii v jednotlivých úkolech soutěžních kol kategorie OPERA. Pro výběr árie pro III. kolo je nutné respektovat repertoárovou přílohu.

Soutěžící, kteří jsou současně přihlášení do kategorie PÍSEŇ, musí do každé kategorie zařadit rozdílné vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.

Za kompoziční styl 20. století není považován novoromantismus vycházející převážně z hudební tradice
19. století (např. vokální díla G. Mahlera, R. Strausse, S. Rachmaninova, rané skladby A. Berga, L. Janáčka apod.).

Okruh vhodných autorů pro výběr díla v kompozičním stylu 20. nebo 21. století najdete
na www. singingcompetition.eu.

 

I. kolo do 12 minut

1.Operní árie z období baroka nebo klasicismu. V případě výběru barokní árie přednese soutěžící vybranou skladbu bez Da Capo al Fine.

2.Árie z opery, kantáty, mše nebo oratoria Antonína Dvořáka zpívaná v originální tištěné verzi.

3.Operní árie podle výběru soutěžícího zpívaná v originální tištěné verzi.

         

II. kolo do 15 minut

 1. Vokální dílo v kompozičním stylu 20. nebo 21. století.

 

 1. Operní árie autora 19. století podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.
 1. Operní árie podle výběru kandidáta zpívaná v originální verzi.

Finále III. kolo – do 6 minut

Árie s orchestrem z výběru uvedeného v repertoárové příloze – v originále.

 

 

 

G.           PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

 

Zájemci o soutěž zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. 9. 2023 (sobota) e-mailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. spolu s portrétní fotografií a dokladem o zaplacení zápisného.

Zájemci o soutěž, korepetitoři a doprovod pocházející ze země s vízovou povinností zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 18. 9. 2023 a přiloží k ní kopii stránky s identifikačními údaji ze svého pasu.

V přihlášce je nutno uvést čitelně latinkou zvolený repertoár podle podmínek pro všechna soutěžní kola s udáním délky jeho trvání v minutách. Doporučujeme vyplňovat přihlášku elektronicky.

Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje dodržovat soutěžní řád a podmínky soutěže v daném roce. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

S ohledem na limitovaný počet účastníků v jednotlivých kategoriích doporučujeme zaslat přihlášku co nejdříve.

_______________________________________________________________________________________

H.           ZÁPISNÉ

 

Účastníci soutěže zaplatí zápisné. Účastníkům z České republiky a Slovenské republiky poskytujeme slevu na zápisném.

OPERNÍ NADĚJE:            130 / pro účastníky z ČR 2.400 Kč a SR 100 € 

PísEň:                            170 / pro účastníky z ČR 2.500 Kč a SR 110 € 

JUNIOR:                          260 / pro účastníky z ČR 3.200 Kč a SR 130 €

OperA:                             330 / pro účastníky z ČR 4.200 Kč a SR 170 € 

V případě účasti soutěžících ve dvou oborech, poskytne pořadatel účastníkům za obor PÍSEŇ slevu.

JUNIOR + PÍSEŇ:             325 / pro účastníky z ČR 4.000 Kč a SR 160 €

OPERA + PÍSEŇ:               395 / pro účastníky z ČR 5.000 Kč a SR 205 € 

OPERNÍ NADĚJE + PÍSEŇ:  210 € / pro účastníky z ČR 3.000 Kč a SR 120 €

Účastník je povinen uhradit celé zápisné včetně případného poplatku za korepetitora

nejpozději do 30. 9. 2023. Platbu je třeba provést v plné výši (bankovní poplatky hradí soutěžící).

V případě neúčasti ze závažných důvodů bude zápisné po odečtení manipulačního poplatku ve výši 15% vráceno na účet přihlášeného kandidáta.

 

 

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Účast a registrace bude potvrzena pouze těm účastníkům, kteří pošlou kopii dokladu o zaplacení zápisného spolu s přihláškou na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bankovní spojení:

pouze pro účastníky z České republiky a Slovenska (platby v Kč):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 514913034 / 2700

IBAN CZ49 2700 0000 0005 1491 3034                               

SWIFT: BACX CZ PP

pro ostatní účastníky (platby v EUR):

UniCreditBank Czech Republic Karlovy Vary, Zeyerova ul., 360 01 Karlovy Vary

číslo účtu 5149130009 / 2700

IBAN CZ72 2700 0000 0051 4913 0009                               

SWIFT (BIC): BACX CZ PP

Majitel účtu: Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka

Adresa majitele účtu: Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

 

Při bankovním převodu uveďte do zprávy pro příjemce jméno soutěžícího a kategorie, ve kterých soutěží.

 

 

I.             PŘÍJEZD, REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ

 

Pořadatel na vyžádání zajistí soutěžícím (případně jejich doprovodu) ubytování v Hotelu Kriváň
za symbolické částky.

Soutěžící uvede termín svého příjezdu do přihlášky, včetně případných požadavků na ubytování.

 

 

Pro všechny kategorie

 

Ubytování soutěžících mimo termín soutěže (dřívější příjezd, pozdější odjezd):

- cena:  600 Kč / noc / osoba v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji (bez snídaně)       

                1200 Kč / noc / osoba jednolůžkový pokoj (bez snídaně), pouze v případě volné kapacity v hotelu

Snídaně formou švédských stolů

- k zakoupení na hotelové recepci na celou dobu pobytu

Korepetitoři, pasivní účastníci a doprovod

- cena:  600 Kč / noc / osoba v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji (bez snídaně)       

                1200 Kč / noc / osoba jednolůžkový pokoj (bez snídaně), pouze v případě volné kapacity v hotelu

 

 

PLATBA ZA UBYTOVÁNÍ

- pouze V HOTOVOSTI (nikoli platební kartou!)

- pouze u pořadatele soutěže, nikoliv na hotelové recepci

- při registraci (ubytování na dobu 1. kol),  

             - v průběhu pobytu – zejména příplatky za jednolůžkové pokoje, doprovody, vlastní korepetitory

 

 

OPERNÍ NADĚJE

 

Registrace (příjezd):      čtvrtek 2. listopadu 2023             (12:00 – 18:00)                 lobby hotelu Kriváň

Losování soutěžního pořadí:      během registrace

Ubytování:

-     po dobu soutěže: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL,

(tj. do soboty 4. listopadu, check out do 12:00)

-     příplatek za jednolůžkový pokoj: 600 Kč / noc (bez snídaně) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ po celou dobu pobytu
(lze zajistit pouze v případě volné kapacity v hotelu)

 

 

JUNIOR

Registrace (příjezd):      pátek 3. listopadu 2023                (12:00 – 18:00)                 lobby hotelu Kriváň

Losování soutěžního pořadí:      během slavnostního zahájení soutěže   pátek 3. listopadu (20:30)

Ubytování:

-     po dobu 1. kola: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ,

(tj. do neděle 5. listopadu, check out do 12:00)

-     cena: 600 Kč / noc / osoba v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji (bez snídaně)    

-     cena za jednolůžkový pokoj: 1200 Kč / noc (bez snídaně) – lze zajistit pouze v případě volné kapacity v hotelu

-     postupující do 2. kola: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL
(tj. do úterý 7. listopadu, check out do 12:00),
případný příplatek za jednolůžkový pokoj (tj. 600 Kč/noc) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ

-     postupující do finále: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL až do konce soutěže (tj. do soboty 11. listopadu, check out do 12:00),
případný příplatek za jednolůžkový pokoj (tj. 600 Kč/noc) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ.

 

 

OPERA

Registrace (příjezd):      pátek 3. listopadu 2023                (12:00 – 18:00)                 lobby hotelu Kriváň

nebo     sobota 4. listopadu 2023             (12:00 – 18:00)                 lobby hotelu Kriváň

Losování soutěžního pořadí:      během slavnostního zahájení soutěže   pátek 3. listopadu (20:30)

(v případě příjezdu v sobotu vylosuje pořadové číslo za soutěžícího pořadatel)

Ubytování:

-     po dobu 1. kola: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ,

(tj. do pondělí 6. listopadu, check out do 12:00)

-     cena: 600 Kč / noc / osoba v plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji (bez snídaně)    

-     cena za jednolůžkový pokoj: 1200 Kč / noc (bez snídaně) – lze zajistit pouze v případě volné kapacity v hotelu

-     postupující do 2. kola: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL
(tj. do středy 8. listopadu, check out do 12:00)
případný příplatek za jednolůžkový pokoj (tj. 600 Kč/noc) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ

-     postupující do finále: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL až do konce soutěže (tj. do soboty 11. listopadu, check out do 12:00)
případný příplatek za jednolůžkový pokoj (tj. 600 Kč/noc) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ.

 

 

PÍSEŇ

 

Registrace (příjezd):      úterý 7. listopadu 2023                (12:00 – 18:00)                 lobby hotelu Kriváň

Losování soutěžního pořadí:      během registrace

Ubytování:

-     po dobu soutěže: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL,

(tj. do čtvrtka 9. listopadu, check out do 12:00)

-     příplatek za jednolůžkový pokoj: 600 Kč / noc (bez snídaně) PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ po celou dobu pobytu
(lze zajistit pouze v případě volné kapacity v hotelu)

-     nositelé 1. – 3. ceny PÍSEŇ: dvoulůžkový pokoj (obsazený dvěma osobami, bez snídaně) PLATÍ POŘADATEL až do konce soutěže (tj. do soboty 11. listopadu, check out do 12:00),
příp. příplatek za jednolůžkový pokoj PLATÍ SOUTĚŽÍCÍ.

J.            KOREPETICE

 

 

Pro všechny kategorie

 

-       Školy vysílají své korepetitory na vlastní náklady.

-       Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce, pořadatel na požádání klavírní doprovod zajistí za níže uvedené paušální poplatky.

-       Místa, kde bude možné zkoušet s klavírem, budou oznámena při registraci.

-       Akustiku v sále, kde bude probíhat soutěž, si lze vyzkoušet mimo soutěžní harmonogram před zahájením nebo po ukončení soutěžního dne, eventuálně v polední přestávce. Předpokládáme časový prostor cca 3 minuty pro každého pěvce.  

 

 

OPERNÍ NADĚJE

-       poplatek 250 Kč (10 €)

-       soutěžící, který žádá o přidělení korepetitora, převede částku na účet pořadatele spolu se zápisným

-       soutěžící zašle spolu s přihláškou kopii notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu
20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit 

-       soutěžící přiveze veškerý notový materiál s sebou na soutěž, v čitelné podobě

 

 

PÍSEŇ

-       poplatek 400 Kč (16 €)

-       soutěžící, který žádá o přidělení korepetitora, převede částku na účet pořadatele spolu se zápisným

-       soutěžící zašle spolu s přihláškou kopii notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu
20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit 

-       soutěžící přiveze veškerý notový materiál s sebou na soutěž, v čitelné podobě

 

 

JUNIOR A OPERA

-       poplatek 600 Kč (24 €)

-       soutěžící, který žádá o přidělení korepetitora, převede částku na účet pořadatele spolu se zápisným

-       soutěžící zašle spolu s přihláškou kopii notového materiálu (zejména díla v kompozičním stylu 20. a 21. století) pro svůj soutěžní repertoár, aby se přidělený korepetitor mohl předem se skladbami seznámit 

-       soutěžící přiveze veškerý notový materiál s sebou na soutěž, v čitelné podobě

-       v případě, že soutěžící nepostoupí do 2. kola, bude mu na vyžádání vráceno 300 Kč (12 €)

_______________________________________________________________________________________

K.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut má platnost pro Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v roce 2023.