Výsledky 2014

Vytisknout

49. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA

Karlovy Vary 14. - 21. 11. 2014

 


CELKOVÉ VÝSLEDKY

 

KATEGORIE PÍSEŇ

I. cena            Nicholas Davis (USA)                                         20.000 Kč

Garantem 1. ceny kategorie PÍSEŇ je ČESKÝ ROZHLAS.

II. cena          Marina Medvedeva (Rusko)                                 10.000 Kč

                     Dorothea Spilger (Německo)                               10.000 Kč

III. cena        Chaazi Levicek (USA)                                            5.000 Kč

                    Katrin Targo (Estonsko)                                          5.000 Kč

 

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 2. (finálovém) kole:

Böhmová  Markéta (ČR)

Jarząbek  Lucyna (Polsko)

Laubová  Lucie (ČR)

 

 

KATEGORIE JUNIOR


ŽENY / Women


I. cena             Tabatha McFadyen (Austrálie)                              20.000 Kč

Garantem 1. ceny kategorie JUNIOR ženy je Galerie MIRO Praha.

II. cena            Chaazi Levicek (USA)                                           10.000 Kč      

III. cena           Irina Mikhailova (Rusko)                                        5.000 Kč

                       Olga Cheremnykh (Rusko)                                     5.000 Kč

                       Doubravka Součková (Česká republika)                  5.000 Kč

 

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. (finálovém) kole

Markéta Böhmová (Česká republika)

Romana Jedličková (Česká republika)


 

MUŽI / Men

I. cena             Nicholas Davis (USA)                                             20.000 Kč

II. cena            NEBYLA UDĚLENA                                                10.000 Kč

III. cena           Matúš Mazár (Slovensko)                                        5.000 Kč

                       Leo Hyunho Kim (Jižní Korea)                                 5.000 Kč


Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. (finálovém) kole

nebyla udělena


 

KATEGORIE OPERA

ŽENY / WOMEN

I. cena             Daria Riabinko (Rusko)                                          30.000 Kč

II. cena            Dorothea Spilger (Německo)                                15.000 Kč

                       Katrin Targo (Estonsko)                                       15.000 Kč

III. cena           Marina Medvedeva (Rusko)                                   10.000 Kč

                       Joanna Zawartko (Polsko)                                    10.000 Kč 

                                         

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. kole

Ester Pavlů (ČR)


                                   

MUŽI / MEN

Garantem cen je Ing. Jan Koťátko

I. cena             Bogdan Panchenko (Ukrajina)                                30.000 Kč

II. cena            NEBYLA UDĚLENA                                                 15.000 Kč 

III. cena           Vladimir Komovich (Rusko)                                    10.000 Kč 

      

Čestná uznání / Honorary mention za účast ve 3. kole

Volodymyr Shagai (Ukrajina)

 

 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ:

Cena primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka

nejlépe bodově ohodnocenému účastníkovi soutěže                       

Cenu získává Bogdan Panchenko (Ukrajina)

 

 

Zvláštní ohodnocení a ceny

 

Interpretační ceny divadel udělují ředitelé divadel nebo šéfové operních scén.

 

Cena Národního divadla v Praze: nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezónách 2015-2016.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo)

 

Cena Národního divadla Brno: hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezónách 2015-2016.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo)

 

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě: hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě v sezónách 2015-2016.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo)

 

Cenu Divadla F. X. Šaldy v Liberci: hostování v operním představení Divadla F. X. Šaldy v Liberci v sezónách 2015-2016.

NEBYLA UDĚLENA

 

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě: nastudování operní role a hostování v operním představení podle stávajícího repertoáru sezóny 2015-2016.

Cenu získává  Katrin Targo (Estonsko)

 

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni: nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezónách 2015-2016.

Cenu získává Katrin Targo (Estonsko)

 

Cena Českých center v rámci Roku české hudby 2014 nejlepšímu českému účastníkovi ve formě týdenního rezidenčního pobytu ve vybraném ČC v zahraničí (doprava, dieta, ubytování)

Cenu získává Doubravka Součková (ČR)

 

Cena Českého rozhlasu - s garancí finanční odměny ve výši 20.000,- Kč nositeli 1. ceny v kategorii PÍSEŇ.

Cenu získává Nicholas Davis (USA)

 

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu - zástupce Českého rozhlasu vybere jednoho z laureátů soutěže, aby ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v produkci ČRo Vltava natočil v rámci dvou nahrávacích frekvencí operní árie odsouhlasené dramaturgií této rozhlasové stanice s přihlédnutím k nastudovanému repertoáru laureáta. Český rozhlas uhradí cestovní náklady laureáta, které se budou vztahovat k přímé realizace takové nahrávky (cestovné a ubytování). Nahrávka se uskuteční v průběhu roku 2015. Podmínkou udělení této ceny je souhlas laureáta s vysíláním této nahrávky v programu Českého rozhlasu a v rámci mezinárodní programové výměny v rámci Evropské vysílací unie EBU.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo)

 

Cena Českého národního symfonického orchestru

Cenu získává Chaazi Levicek (USA)

 

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro: nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2015 nebo 2016. Cenu udílí Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu.

Cenu získává Chaazi Levicek (USA)

 

Cena Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je pozvání na vystoupení na Festivalu Jarmily Novotné v Lítni. Cenu udílí občanské sdružení Zámek Liteň a pan George Daubek, syn Jarmily Novotné.  

Cenu získává Doubravka Součková (ČR)

 

Zvláštní cena Doc. Lidmily a Dr. Václava Němcových s částkou 3.000,- Kč za interpretaci českého autora ve finálovém kole v oboru JUNIOR

Cenu získává Markéta Böhmová (ČR)

 

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000,- Kč. Cenu předává Dr. Jarmila Tauerová, místopředsedkyně SAD.

Cenu získává Nicholas Davis (USA) za Dvořákovy 3 Biblické písně

 

Cena Antonína Dvořáka – za interpretaci Dvořákova díla – částka 5.000,-Kč - cenu udílí vnuk a pravnuk slavného skladatele Antonín Dvořák III a Antonín Dvořák IV.

Cenu získává Katrin Targo (Estonsko) za árii Armidy z Dvořákovy opery Armida

 

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler 2015 – udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera Doc. PhDr. Jiří Štilec CSc.

Cenu získává Lukáš Hacek (Slovensko)

 

Cena Karlovarského symfonického orchestru - vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2014/2015. Cenu udílí ředitel KSO MgA. Šimon Kaňka.

Cenu získává Bogdan Panchenko (Ukrajina)

 

Cena konzervatoře Scuola Musicale di Milano ve formě bezplatné čtvrtletní stáže v Itálii. Jízdenka a pobyt bude hrazen Scuola Musicale di Milano. Cenu udílí ředitel Scuola Musicale di Milano pan Antonio Polignano.  

Cenu získává Matúš Mazár (Slovensko) a Vladimir Komovich (Rusko)

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného nositeli první ceny kategorie PÍSEŇ, jarní koncert v Galerii umění v Karlových Varech v roce 2015.

Cenu získává Doubravka Součková (Česká republika)

 

Cena Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety - s garancí finanční odměny pro nositele 1 a 2. ceny kategorie OPERNÍ NADĚJE - MUŽI

Cenu získávají Adam Nádler (Slovensko) a Jan Líkař (ČR)

 

Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou nositeli třetí ceny kategorie PÍSEŇ, kterou udílí předseda Kruhu přátel hudby Ing. Vojen Očenášek.

Cenu získává Chaazi Levicek (USA)

 

Cena Galerie MIRO Praha nositeli 1. ceny oboru JUNIOR ŽENY, kterou udílí ředitel Galerie MIRO PhDr. MgA. Miro Smolák.

Cenu získává Tabatha McFadyen (Austrálie)

 

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí Společnost Beno Blachuta a předává Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy.

Cenu získává Ester Pavlů (ČR)

 

Cena Josefa Hercla za nejlepší interpretaci árie z období vrcholného baroka s důrazem na duchovní tvorbu s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí paní Lucie Kábelová, předsedkyně Společnosti Josefa Hercla.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo) za árii Sesta z Händelovy opery  Giulio Cesare in Egitto

 

Cena Carangelo Belcanto Academy I. - za nejlepší interpretaci italské árie skladatelů Rossiniho (5 000 Kč) a Pucciniho (5 000 Kč) v mužských kategoriích. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získává Bogdan Panchenko (Ukrajina) za interpretaci árií Rossiniho a Pucciniho

                                              

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha za barvu hlasu v částce 5.000,- Kč. Součástí ceny je křišťálová koule, jejímž autorem je Jiří Fryč. Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti.

Cenu získává Daria Riabinko (Rusko)

 

Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie, věnovaná panem Georgem Fischerem z Aue s částkou EUR 400,- a honorované koncertní vystoupení na Saském Mozartově festivalu 2015, organizovaném Saskou Mozartovou společností v Chemnitz.

Cenu získává Dorothea Spilger (Německo) za árii Sesta z Mozartovy opery La Clemenza di Tito

 

Cena Magdalény Hajóssyové za krásný zpěv.

Cenu získává Joanna Zawartko (Polsko)

 

Cena Jana Lucemburského s částkou 600 Eur pro českého nebo slovenského pěvce. Cenu inicioval a udílí pan Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise, která se podílí na prohlubování uměleckých aktivit mezi Lucemburskem a Českou republikou.

Cenu získává Markéta Böhmová (ČR)

 

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon a honorované vystoupení na koncertu v Kutné Hoře v rámci festivalu Operní týden v červnu 2015.

Cenu získávají Bogdan Panchenko (Ukrajina) a Dorothea Spilger (Německo)

 

Cena společnosti AXXOS Hotels & Resorts, víkendový pobyt pro 2 osoby v některém z hotelů AXXOS Hotels & Resorts, udílí generální ředitel společnosti p. Jan Motlík.

Cenu získává Jiří Levíček (ČR)

 

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod - víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň. Udílí ředitel společnosti Jiří Sluka.

Cenu získává Doc. Marta Vašková (ČR)


Cena Nei Stëmmen ve formě pozvání a úhrady kurzovného na účast v týdenním semináři v Lucembursku (600 Euro) v termínu 27.7.-2.8.2015 (pod vedením Barbary Frittoli a Umberta Finazziho) nebo ve 2. týdnu v září 2015 (pod vedením Mireille Alcantary and Enzy Ferrari). Donátorem ceny je ředitelka soutěže Nei Stemmen paní Luisa Patridge-Mauro (zajištěno ubytování v soukromí).

Cenu získává Doubravka Součková (ČR)

 

Cena divácké poroty v kategorii JUNIOR: Tabatha McFadyen (Austrálie) a v kategorii OPERA: Bogdan Panchenko (Ukrajina)