Výsledky 2022

Print

 list vít

 

Zvláštní ohodnocení a ceny

• Cena Národního divadla v Praze – nastudování operní role nebo hostování v představení
Národního divadla v Praze v sezóně 2023 nebo 2024. Cenu udílí Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen.

Cenu získává Karolína Levková (Česká republika)

• Cena Národního divadla Brno – hostování v operním představení Národního divadla Brno
v sezóně 2023 nebo 2024. Cenu udílí šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery MgA. Jiří Heřman.

Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

• Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni – nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezóně 2023 nebo 2024. Cenu udílí generální ředitel divadla MgA. Martin Otava, Ph.D.

Cenu získává Dominik Klapka (Česká republika)

• Cena Opery Národního divadla v Bělehradě – hostování v operní roli během sezóny 2023
nebo 2024. Cenu udílí Nikola Mijailović, umělecký šéf Opery Národního divadla v Bělehradě.

Cenu získává Weilian WANG (Čína)

• Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu – zástupce Českého rozhlasu vybere jednoho z laureátů soutěže, aby ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v produkci ČRo Vltava natočil v rámci dvou nahrávacích frekvencí operní árie odsouhlasené dramaturgií této rozhlasové stanice. Náklady na cestu a ubytování spojené s natáčením si bude hradit laureát sám. Nahrávka se uskuteční v průběhu roku 2023 a laureátu bude poskytnuta její kopie. Podmínkou udělení této ceny je souhlas laureáta s vysíláním této nahrávky v programu Českého rozhlasu a v rámci mezinárodní programové výměny v rámci Evropské vysílací unie EBU.

Cenu získává Weilian WANG (Čína)

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon po dobu celé soutěže
s částkou 10.000 Kč.
Garanty ceny jsou Mgr. Karolina Tolarová, dcera, a František Drs mladší, syn Františka Drse. Cenu udílí manželka Františka Drse Karolina Hromádková.

Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

• Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého pro nejlépe umístěného českého pěvce v kategorii Píseň v podobě nahrávky části soutěžního výkonu v doprovodu klavíru ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Cenu udílí PhDr. Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň.

Cenu získává Radek MARTINEC (Česká republika)

• Cena Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je vystoupení v rámci Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Cenu udílí nezisková organizace Zámek Liteň, z. s., a pan George Daubek, syn Jarmily Novotné.

Cenu získává Karolína Levková (Česká republika)

• Cena Viléma Zítka s částkou 5.000 Kč pro českého účastníka III. kola v kategorii JUNIOR muži. Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany.

Cenu udílí Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. a doc. Lidmila Němcová.

Cenu získává Pavel Josef Kšica (Česká republika)

• Cena ředitele Pražské konzervatoře MgA. Petra Čecha, ArtD. nejlepšímu českému soutěžícímu

v kategorii JUNIOR v podobě honorovaného vystoupení v rámci festivalu Kultura v srdci Prahy.

Cenu získává Karolína Levková (Česká republika)

• Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka.

Cenu získává Karolína LEVKOVÁ (Česká republika)

• Cena Antonína Dvořáka za interpretaci árie z opery Antonína Dvořáka.

Cenu udílí Antonín Dvořák IV. - pravnuk skladatele.

Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

• Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2023.

Cenu udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc.

Cenu získávají Lucie LAUBOVÁ (Česká republika), Jakub TRNEČKA (Česká republika)

• Cena Karlovarského symfonického orchestru – vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2023/2024. Cenu udílí ředitelka KSO MgA. Michaela Moc Káčerková, M. Mus.

Cenu získává Karolína LEVKOVÁ (Česká republika)

• Cena hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka nejlépe umístěnému českému pěvci kategorie PÍSEŇ v podobě jarního koncertu v Galerii umění v Karlových Varech v roce 2023.

Cenu získává Radek MARTINEC (Česká republika)

• Cena Beno Blachuta s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí Společnost Beno Blachuta a předává Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy. Cenu získává Dominik Klapka (Česká republika)

• Cena Hudební společnosti Mahler v Humpolci – koncertní vystoupení v Mahlerově rodišti.

Cenu udílí Karel Kratochvíl a Bohdan Petrović. Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)

• Cena nakladatelství Bärenreiter pro nositele 1., 2. a 3. ceny v kategorii PÍSEŇ. Nakladatelství daruje všem oceněným výtisk nového urtextového vydání Dvořákových Písní II, Biblických písní nebo Cigánských melodií.

• Cena Carangelo Belcanto Academy I. za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru, určená českým a slovenským účastníkům soutěže. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy. Cenu získává Alžbeta Reháková (Slovensko)

 

• Cena Carangelo Belcanto Academy II. za nejlepší interpretaci italské árie skladatelů Verdiho, Rossiniho a Pucciniho v mužských kategoriích. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získávají Weilian Wang (Čína) – za interpretaci Pucciniho árie a Robin Červinek (Česká republika) – za interpetaci Rossiniho árie

• Ceny Evy Randové za interpretaci operní árie v částce 250 €.

Ceny získávají Weilian Wang (Čína) a Zhengyu Li (Čína)

• Cena Hlasového centra Praha/MH s.r.o. za “Barvu hlasu” v částce 5.000 Kč.

Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti.

Cenu získává Marianna Martirosyan (Arménie)

• Cena za nejlepší interpretaci árie od německého skladatele z období klasicismu s částkou 400 €.

Cenu udílí Georg Fischer a Gerd Mädler (Německo). Cenu získává Weilian Wang (Čína)

• Cena pražskoamerických přátel karlovarské pěvecké soutěže v částce 7.000 Kč za krásný zpěv.

Cenu udílí Dr. David Beveridge a Dr. James Cool.

Cenu získává Mirjana Burnaz-Kremshovski (Makedonie)

Cena Jana Lucemburského v podobě honorovaného koncertního vystoupení s klavírem

v Karlových Varech pro českého nebo slovenského pěvce. Cenu udílí pan Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise, která se podílí na prohlubování uměleckých aktivit mezi Lucemburskem a Českou republikou.

Cenu získává Marie Schmidtová (Česká republika)

• Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod – víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň. Cenu udílí ředitel společnosti pan Jiří Sluka.

Cenu získává Ahmad HEDAR (Česká republika) 

Cena divácké poroty

Cenu získávají Tereza Papoušková (Česká republika) a Robin Červinek (Česká republika)

Cena primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferklové absolutnímu vítězi ročníku soutěže. Cenu získává Robin Červinek (Česká republika)